• Mathilde van Ravensberg

Restauratie Mausoleum start binnenkort

EDE Naar verwachting beginnen binnenkort de restauratiewerkzaamheden aan het Mausoleum op de hoek Vossenakker-Arnhemseweg in het Memorial Park op de Paasberg, waar jaarlijks op 4 mei de slachtoffers van oorlogsgeweld worden herdacht. Dat gebeurt vrijwel zeker in de laatste week van oktober. Althans dat was tot nu toe het streven.

Wim Mulder

In de voorbereidingen bleek echter dat bepaalde bouwmaterialen, die voor de restauratie nodig zijn op dit moment schaars zijn en daardoor moeilijk verkrijgbaar. De werkzaamheden zelf zullen naar verwachting ongeveer tien weken in beslag nemen.

Woordvoerder Pim Nusselder van verantwoordelijk wethouder Johan Weijland: ,,Op dit moment is nog niet exact aan te geven wanneer de werkzaamheden van start gaan. Ik heb begrepen, dat de levering van natuursteen het probleem is. De aannemer heeft daar contact over gehad met de onderaannemer, maar dat heeft nog geen duidelijkheid opgeleverd. Ze hopen dat die duidelijkheid er binnen twee weken is.''

NOODZAKELIJK Dat restauratie noodzakelijk is, bleek uit een uitgevoerde inspectie. Die vond plaats nadat vanuit de gemeenteraad vragen waren gesteld over de instandhouding van het Mausoleum en dan met name over de kwaliteit van het Mausoleum en de andere gedenktekens en kunstwerken in het Memorial Park. Uit de inspectie bleek, dat het reguliere onderhoud niet voldoende zou zijn om een verantwoorde instandhouding voor de Edese gemeenschap te garanderen. Dus besloot het college van burgemeester en wethouders tot restauratie. Met de werkzaamheden is een bedrag van 280.000 euro gemoeid. Het is de bedoeling, dat er daarna een meerjaren-onderhoudsplan opgesteld wordt. Dat moet voorkomen, dat de kwaliteit van het Mausoleum opnieuw achteruitgaat.

AANPASSINGEN Behalve de op handen zijnde restauratie staan er ook nog enkele andere wat minder ingrijpende aanpassingen gepland. Zo zullen er in overleg met het Comité 4 en 5 mei en de Vereniging Oud-Ede twee informatieborden worden gerealiseerd. De informatie op de borden is zal betrekking hebben op het herdenken van de gevallen verzetsstrijders. Bovendien is het de bedoeling, dat het groen rondom het Mausoleum een snoeibeurt krijgt, waardoor het weer past bij het beeld van dit gedenkteken.

ANNA MARIA MOENS Als er binnen het beschikbare budget voldoende geld beschikbaar is, zal ook het grafmonument van Anna Maria Moens onder handen worden genomen. Die restauratie gaat volgens een eerste raming naar verwachting 35.000 euro kosten. Moens was behalve schrijfster en dichter ook kostschoolhoudster. Zij had in Ede op Landgoed Kernhem een kostschool vanaf 1817 tot aan haar overlijden in 1832. Op haar verzoek werd zij begraven op de Paasberg. Een aantal (oud)leerlingen bracht geld bijeen voor een grafmonument, dat tegenover het Mausoleum staat. Opmerkelijk detail is dat op het grafmonument 1777 als geboortejaar van Moens staat vermeld. Een foutje, want zij werd in 1775 in Amsterdam geboren.