• Gemeente Ede

Restauratie Mausoleum gestart

EDE De restauratie van het Mausoleum is maandag gestart. Het Mausoleum op de Paasberg, is opgericht in 1945 ter herinnering aan de strijd tegen het onrecht en de 44 inwoners van Ede die het leven lieten in die strijd. Binnen het Memorial Park wordt ook het grafmonument van Anna Maria Moens gerestaureerd. De oplevering van de renovatiewerkzaamheden staat gepland voor eind februari 2018.

De gemeente Ede heeft historisch onderzoek uitgevoerd naar het Mausoleum, waaruit blijkt dat het oorspronkelijke beeld van het Mausoleum is gewijzigd. In 1970-1971 zijn de oorspronkelijke herdenkingsplaten vervangen voor granieten herdenkingsplaten. Dat heeft een gewijzigd beeld opgeleverd, want de platen zien er qua kleurstelling en materiaal totaal anders uit en de huidige platen steken nu naar voren in plaats van dat de platen verdiept in de wand liggen. Deze wijziging aan het Mausoleum wordt bij de restauratiewerkzaamheden hersteld. De granieten herdenkingsplaten worden vervangen door natuurstenen herdenkingsplaten.

GRAFRUST De werkzaamheden vinden uitsluitend plaats aan de buitenzijde van het Mausoleum. De grafkisten blijven gedurende de werkzaamheden in het Mausoleum staan. Het openstaan van de grafnissen wordt zo kort mogelijk gehouden, door de nieuwe herdenkingsplaten gereed te hebben en direct aan te brengen op het moment dat de huidige herdenkingsplaten worden verwijderd. Bij de werkzaamheden zal de grafrust ten alle tijden bewaakt worden.

De gemeente heeft het restauratiewerk gegund aan bouw- en restauratiebedrijf Van de Burgt & Strooij uit Amersfoort. De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit het vervangen van het voegwerk, vervangen van het aangetaste paramentwerk en het vervangen van de huidige granieten tekstplaten voor tekstplaten in het oorspronkelijke materiaal natuursteen. In de tekstplaten worden de letters ingehakt en vervolgens verguld uitgevoerd.

ANNA MARIA MOENS De gietijzeren sokkel van het grafmonument Anna Maria Moens wordt in november gedemonteerd en naar een smederij getransporteerd. In de smederij wordt de sokkel verder onderzocht aan de binnenzijde en waar nodig hersteld. De planning is dat de sokkel eind januari weer wordt gemonteerd op haar plek in het Memorial Park.

Naast de restauratiewerkzaamheden worden er twee informatieborden over het Mausoleum geplaatst in het Memorial Park.

Het restauratieplan is vanuit gemeente Ede tot stand gekomen in samenwerking met vertegenwoordigers van nabestaanden, Werkgroep 4 mei, Platform Militair Historie, Engelse Airborne Militairen en Vereniging Oud Ede. Doelstelling is dat bij de 4 mei herdenking in 2018 het Mausoleum er weer volledig goed bij staat in de oorspronkelijke materialen.