• BDUmedia

Rechtbank veroordeelt Lunterse veelpleger

LUNTEREN De rechtbank heeft een 37-jarige man, die zich schuldig heeft gemaakt aan meerdere winkeldiefstallen, veroordeeld tot een ISD-maatregel voor de duur van twee jaar.

De man, die destijds in Lunteren woonde, werd ervan verdacht dat hij tussen maart en april dit jaar in vier verschillende winkels spullen had gestolen. De rechtbank sprak hem van één van die feiten vrij vanwege het gebrek aan bewijs.

VEELPLEGER De man is in de afgelopen vijf jaar voor meer dan tien misdrijven veroordeeld, waarvan ten minste één keer in het laatste jaar. Hierdoor kan hij worden aangemerkt als een 'zeer actieve veelpleger' en kan hij - zo nodig - geplaatst worden in een instelling voor stelselmatige daders (ISD). De ISD-maatregel is in de eerste plaats in het leven geroepen om - ernstige - overlast door criminaliteit te controleren en terug te dringen. De maatregel is daarnaast ook bedoeld om gedragsverandering bij de dader te bereiken.

Het opleggen van een ISD maatregel is - in verhouding met de bewezen verklaarde feiten - een zwaar middel. Toch vindt de rechtbank het noodzakelijk de eis van de officier van justitie te volgen en dus de man deze maatregel op te leggen. Hij valt keer op keer in herhaling met het plegen van strafbare feiten. In de instelling kan hij de nodige behandeling krijgen voor de problematiek die hem tot zijn criminele gedrag brengt en zonder behandeling zal blijven brengen.

Van de bestolen winkels had er één een schadevergoeding geëist. Maar nu niet bewezen is hoeveel en welke goederen de man bij die winkel had gestolen, verklaarde de rechtbank de benadeelde partij niet-ontvankelijk. Dat betekent dat de winkel geen schadevergoeding krijgt, maar nog wel een vordering bij de civiele rechter kan indienen.