Raadsvragen over val vrouw op Van Heeckerenlaan

EDE Edenaar Hans Rothuis luidde maandag 20 juni 2016 de noodklok wat betreft de slechte staats van onderhoud van het voetpad aan de Van Heeckerenlaan. Zijn moeder kwam ernstig ten val. Voor Jan Pieter van der Schans, fractievoorzitter CDA Ede, reden om raadsvragen te stellen.

Door bewoners en de directie van zorgcentrum Bethanië wordt de uitrit van het verzorgingstehuis als gevaarlijk en onoverzichtelijk ervaren. Ook wordt er hard gereden op de Van Heeckerenlaan. Daarnaast komt verkeer vanuit de Platteelhof over de andere weghelft als men naar De Klinkenbergerweg rijdt. Zowel bewoners als de directie van Bethanië hebben herhaaldelijk verzocht om de beplanting te snoeien of om waarschuwingsborden te plaatsen.

In het najaar van 2014 is er naar aanleiding van klachten en een valpartij met Ede overleg geweest over de gladde stoepen aan onder andere de Burg. Prinslaan. Tot op heden hebben bewoners weinig tot geen reactie of informatie van de gemeente gekregen. Op raadsvragen van intussen oud raadslid Jaap Boot antwoordde het college in 2015 dat snoeien daar niet kan, dat het plaatsen van waarschuwingsborden de situatie onoverzichtelijk zou maken en dat Ede het daar wat onoverzichtelijk wil laten zodat mensen daardoor voorzichtiger gaan rijden.

Van der Schans wil weten of het college van burgemeester en wethouders kennis heeft genomen van de onfortuinlijke val van een vrouw op maandag op de Van Heeckerenlaan. ,,Op welke wijze heeft het college opvolging gegeven aan de beantwoording van de door Jaap Boot op 20 maart 2015 gestelde vragen. Daarin zei het college 'We gaan nu in overleg met de wijkbeheerder en de wijkregisseur om te onderzoeken hoe we de uitvoering van deze maatregel gaan regelen.' en 'Na ons overleg zullen we de bewoners informeren over de te nemen maatregel' en 'We zullen in de maand oktober beginnen met het bestrijden van de algen met heet water op de tegels, zodat de gladheid dit najaar niet meer voorkomt'."

Ook vraagt de CDA'er of het college de mening van de bewoners deelt dat Ede erg laks is wat het onderhoud van trottoirs betreft. ,,En welke trottoirs, naast de Van Heeckerenlaan, eveneens glad zijn en gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken."