• Voedselbank

Raadsvragen over problemen Voedselbank Ede

EDE CDA, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA hebben het college van burgemeester en wethouders schriftelijke raadsvragen gesteld over de financiele problemen van de Voedselbank Ede. Ze maken zich zorgen over de situatie van de voedselbank, die volgens de fracties ,,een belangrijke rol vervult in de Edese samenleving.''

De Voedselbank Ede trok deze week aan de bel omdat het aan geldzorgen ten onder dreigt te gaan. Sinds de verhuizing van het kazerneterrein naar de Frankeneng begonnen de problemen. ,,Het is een mooie, geschikte locatie tegen een redelijke huurprijs, maar voor een stichting die afhankelijk is van giften, is het veel geld'', aldus bestuursvoorzitter Just Hageman. ,,Ook onze energiekosten zijn fors; zo hebben we bijvoorbeeld een grote koel- en vriescel om voedselveilig te kunnen werken. De eerste jaren hebben we onze reserve aan kunnen spreken, maar de bodem van de spaarpot is in zicht. Als bestuur vinden we het niet verantwoord om op deze manier verder te gaan. Er is meer structurele financiële steun nodig."

Raadsleden Jan Pieter van der Schans (CDA), Cora Otter (ChristenUnie), Ellen Out (GroenLinks) en Harry van Huijstee (PvdA) hebben nu het college vragen gesteld over de kwestie. De raadsleden willen onder meer van het college weten of de gemeente Ede een rol heeft bij de instandhouding van de voedselbank. En bij een ontkennend antwoord hoe het college aankijkt tegen de consequenties van het eventueel wegvallen van de voedselbank voor mensen die er afhankelijk van zijn. 

Bestuursvoorzitter Hageman gaf in het artikel ook aan dat een subsidie-aanvraag door de gemeente is afgewezen. De raadsfracties willen van het college weten waarom dat is gedaan. Tot slot vragen ze aan het college op welke andere manieren de gemeente Ede de voedselbank tegemoet probeert te komen.

Lees hier het hele verhaal nog eens: Voedselbank Ede in problemen