• De Spil

Raadsvragen over invulling dorpshuisfunctie de Spil

HARSKAMP Raadsleden Arnold Versteeg (SGP) en Ellen Out (GroenLinks/Progressief Ede) vragen via raadsvragen aan het college van burgemeester en wethouders wanneer het college in samenspraak met Harskamps Belang beziet of opnieuw invulling gegeven kan worden aan de dorpshuisfunctie van De Spil. ,,En, als daar een positief antwoord op gegeven kan worden, hoe en wanneer dit opnieuw vormgegeven kan worden."

Over De Spil in Harskamp is de achterliggende tijd de nodige reuring ontstaan. Naar aanleiding daarvan is op 27 november een raadsconsultatie gehouden. Het verslag daarvan is aangeboden aan het college, met het verzoek om te reageren. ,,Het college reageert hoofdzakelijk op het onderwerp sport en de daarbij behorende 'derde helft', maar laat een groot aantal andere vragen onbeantwoord. Daarnaast rept het college met geen woord over de toekomst van de dorpshuisfunctie van De Spil", stellen beide partijen.

Naast achterom te kijken moet er volgens Versteeg en Out met name vooruitgekeken worden. ,,Dan vraagt vooral de dorpshuisfunctie de aandacht. Naast de vraag of een dorpshuisfunctie wel rendabel is, dient wat ons betreft met een schone lei begonnen te worden. Hiermee bedoelen wij dat andere personen, die geen betrokkenheid hadden bij de 'oude' dorpshuisfunctie, trekker worden van het geheel."