• Heliflight

Raadsleden hebben geen tijd voor bewonersinitiatief

EDE De grotere Edese politieke partijen willen niet meedoen aan het initiatief partijengepolst.nl, een bewonersinitiatief waarin de politiek wordt gevraagd wat er leeft onder de bevolking. Alleen de kleinere partijen Evenwicht, 65PlusPartij Ede en Democratische Kiezers Ede hebben hun medewerking toegezegd. ,,Een goed bedoeld burgerinitiatief wordt hiermee, tijdens verkiezingstijd, om zeep geholpen," stelt Ronald Busser namens de initiatiefnemers.

Jan de Boer

De initiatiefnemers leerden elkaar in 2016 kennen tijdens de plannen om in de gemeente Ede diverse asielzoekerscentra te stichten. Zij vinden het zinvol om de lokale politiek beter zichtbaar te maken en om de burgers en de politici meer met elkaar te verbinden. Vandaar dat zij het initiatief hebben genomen om de komende weken via het platform dagelijks een stelling voor te leggen aan alle lijsttrekkers. ,,Dit geeft ons als burgers een duidelijker beeld van de standpunten van de partijen die aan de verkiezingen deelnemen."

In het duale bestel heeft de gemeenteraad, als volksvertegenwoordiging, het laatste woord. ,,Juist in deze periode vraagt een nieuw te vormen gemeenteraad aan ons, als inwoners van de gemeente Ede, vooral gebruik te maken van het stemrecht en het liefst ook op de partij die men, individueel, voorstaat. De vragen die er leven onder de inwoners vormen hierbij de basis. Dat de bevolking nauwelijks nog partijprogramma's leest maar wel graag meepraat tijdens onderwerpen die hen direct raken, is een feit."

Namens de gezamenlijke politieke partijen reageert de griffie van de Edese gemeenteraad dat Ede geld heeft geïnvesteerd in het zogenaamde Kieskompas. ,,Dit middel is leidend in de gemeentelijke communicatie. De partijen hebben al veel tijd geïnvesteerd in de totstandkoming van het Kieskompas, en zitten nu in de meest hectische periode van de komende vier jaar."

Onderling is er volgens de griffie afgesproken afhoudend te zijn met vragen voor alternatieve stemhulpen en niet in te gaan op intensieve trajecten zoals al met het Kieskompas is doorlopen. ,,Wat wel kan is een lijst stellingen aanleveren aan partijen en ze vragen zich daarop te positioneren." Hoewel het verzoek van partijengepolst.nl technisch gezien aan dit laatste voldoet, betwijfelt de griffie of de partijen zitten te wachten op zes stellingen per week, iedere week, en een dagelijkse online discussie om bij te houden. ,,Wij kunnen ons goed voorstellen dat partijen dan een kritische afweging maken tussen uw bereik en de gevraagde tijdsinvestering."

Busser begrijpt het niet. Kieskompas Ede is een stemhulp die gevoed is met content dat door de partijen zelf is aangedragen en na onderling overleg is goedgekeurd. ,,Ik vergelijk het met een slager die zelf bepaalt welk vlees hij in de vitrine legt en vervolgens zijn eigen vlees ook nog eens keurt. Daarnaast moet ik constateren dat kieskompas een kleine acht weken voor de verkiezingen nog niet actief is."

Evenmin begrijpt Busser de opmerking van de griffie 'Er zitten maar 24 uur in een dag, en voor vrijwel iedereen is de lokale politiek vrijwilligerswerk dan wel een bijbaan' om rekening te houden met wat partijengepolst.nl van mensen vraagt. Raadswerk is 'geen liefdewerk oud papier'. Een raadslid in Ede heeft recht op een raadsvergoeding van 1.658,52 per maand en een onkostenvergoeding van 186,56 per maand. De raadsvergoeding is belastbaar inkomen en wordt opgegeven aan de belastingdienst. ,,Ik weet dat raadsleden een vergoeding als volksvertegenwoordiger krijgen, daarom mogen wij zeker in verkiezingstijd iets van hen vragen," vindt Busser.