Raad van State twijfelt over ontbreken milieuonderzoek Parklaan

EDE Kon de gemeente Ede een zogeheten passende beoordeling van de milieugevolgen van de nieuwe Parklaan achterwege laten? Dat is voor de Raad van State zeer de vraag. De Raad behandelde dinsdag tijdens een spoedzitting de bezwaren tegen het nieuwe bestemmingsplan voor de omstreden nieuwe weg door Ede-Oost.

Een omwonende, de milieuwerkgroepen Ede en de Gelderse Milieufederatie eisten schorsing van het plan om een onomkeerbare situatie te voorkomen. Als de Raad het bestemmingsplan niet schorst, dan treedt het plan in werking en kunnen vergunningen worden verleend voor de aanleg van de weg.

In het noordelijke deel van het wegtracé wil de gemeente al beginnen met de kap van bomen. Volgens de Gelderse milieufederatie wordt dat wel lastig, want het broedseizoen breekt aan en dan mag er meestal niet worden gekapt.

De gemeente vond de passende beoordeling, een uitgebreid onderzoek naar de gevolgen voor beschermde natuur, niet nodig bij het maken van het bestemmingsplan. Daarbij gaat het vooral om stikstof dat neervalt op de groene gebieden zoals landgoed Hoekelum. De gemeente verwees naar een andere regeling waarbij de stikstofvervuiling al wordt beoordeeld. En verder zal de neerslag van stikstof worden bekeken als de gemeente een vergunning van de Natuurbeschermingswet gaat aanvragen voor de aanleg van de weg.

De voorzitter van de Raad van State bleek niet echt overtuigd door deze argumenten van de advocaat van de gemeente. Wat de gemeente heeft gedaan is juridisch gezien heel nieuw en het is volgens de raadsvoorzitter nog maar de vraag of de wet dit toelaat.

Waarschijnlijk schuift de Raad het antwoord op dit juridische en principiële probleem voor zich uit, want daar moeten de rechters zich goed over buigen. Maar als de raadsvoorzitter in deze spoedprocedure toch beslist dat de gemeente onterecht geen passende beoordeling heeft gemaakt, dan ligt schorsing van het plan voor de hand. De aanleg wordt dan geblokkeerd.

Volgens de milieuorganisaties is een schorsing sowieso noodzakelijk, omdat de gemeente in hun ogen te hard van stapel loopt. Vanwege vervallen woningbouwplannen is de behoefte aan de nieuwe weg zeer twijfelachtig geworden.

Een schorsing zal de gemeente waarschijnlijk niet veel pijn doen, omdat de Raad al binnen enkele maanden met een eindoordeel moet komen in deze zaak. Over het verzoek om het plan alvast te schorsen, oordeelt de Raad binnen twee weken.