• Gemeente Ede

Proef met gescheiden afvalinzameling in Ede-centrum

EDE In het centrum van Ede loopt vanaf dinsdag een proef met vijf nieuwe afvalbakken waarmee plastic en restafval gescheiden worden ingezameld.

De komende maanden test gemeente Ede of deze aanpak werkt. Deze proef is een onderdeel van het programma 'Ede Schoon'. Deze nieuwe afvalbakken vervangen vijf 'gewone' grijze bakken. Via gescheiden inzameling werkt Ede mee aan zoveel mogelijk recycling. De afvalbakken vormen volgens de gemeente een logische aansluiting bij de afvalscheiding die thuis gedaan wordt door inwoners van Ede.

Als de proef succesvol is, worden de gescheiden afvalbakken in de toekomst op grotere schaal ingevoerd in het centrum. De bakken worden geleegd door het SamenWerkBedrijf (SWB) en zij helpen tijdens de proef met het in de gaten houden van de afvalstromen, om te zien of de bakken juist worden gebruikt en afval daadwerkelijk wordt gescheiden. De ACV neemt het plastic afval tijdens de proef mee in de afvalwerking van het huishoudelijk PMD-afval (Plastic, Metaal, en Drankverpakkingen).

De gemeente gaat de proef over een paar maanden evalueren. Voor het einde van dit jaar komt er een advies over of en hoe de proef voortgezet moet worden.