• Freek Wolff

Proef in Ede-West voor steun en hulp op maat

EDE De steunverlening aan ouderen, jongeren, werkzoekenden en anderen die dat nodig hebben, kan beter. Daarom begint de gemeente op donderdag 14 september met een pilot in Ede-West om de samenwerking van instanties te verbeteren, zodat cliënten bij één loket op maat worden geholpen.

Freek Wolff 

 

,,Het motto is: 'Mogelijk maken wat nodig is!' We willen in de uitvoering nog meer verbinden en dichter bij de mensen komen. De cliënt staat aan het roer. In Ede-West hebben we nu een soort leersituatie, waar we kunnen verfijnen en doorontwikkelen wat al bestaat", licht wethouder Gerrie Ligtelijn toe.

BEST TEVREDEN Zorgaanbieder Paul Roeland (RIBW, begeleiding bij wonen, werken en leven) is best tevreden hoe de uitvoering van de Wmo in Ede handen en voeten kreeg, maar wil de samenwerking verbeteren. ,,Hoe krijg je hulpverlening en ondersteuning zo dicht en snel mogelijk bij de cliënt? Daarbij is het netwerk in de buurt erg belangrijk. De zorgaanbieders komen daarvoor bij elkaar met instanties en ondernemers op het gebied van welzijn, sport, cultuur en huisvesting. We willen minder gaan werken met beschikkingen en declaraties van uren. De professionals moeten zo meer ruimte krijgen om dat uit te voeren."

De cliënten uit Ede-West hoeven straks daarom niet meer naar het gemeentehuis, maar kunnen vanaf december voor hulp op maat bij één loket aankloppen bij De Wiekslag aan de Ganzeweide. ,,We moeten af van een verkokerd hulpverleningsproces met regelgevingen en financiële stromen. Daardoor moesten hulpverleners allerlei toeren uithalen. Nu willen we ruimte creëren, zodat professionals samen komen tot een plan van zorg", legt Ted Benschop van de gemeente uit. ,,Als het nodig is, mag je meteen een nieuw traject van hulp in gaan zetten, ook al kan dat een financieel risico inhouden. Niet wachten, maar doen wat nodig is."

GRIJS GEBIED Ligtelijn wijst erop dat er een grijs gebied was als het gaat om hulp en financiën. ,,Het werd door niemand bemand en zo ontstond stagnatie. Zo kan iemand voor acht uur huishoudelijke hulp in de week hebben, terwijl de hulpvraag anders is. Want die persoon is eigenlijk vooral eenzaam. Zo'n Edenaar heeft een arm nodig voor de open eettafel, een oor om gehoord te worden en iemands ogen om voor te lezen. Of iemand die psychisch nog in orde is, maar zijn maaltijden verwaarloost. Dan kan een kookcursus in een buurtcentrum een ondersteuning zijn."

Het komt voor alle partijen vooral neer op nog beter organiseren, communiceren en samenwerken, ook achter de schermen. Roeland is blij dat professionals van verschillende instellingen met diverse expertises elkaar in de Wiekslag tegen zullen komen. ,,De verwachting is dat het makkelijker wordt om elkaar snel te helpen. Dat is leuk en spannend, want zo kun je voor je cliënt vlot en goede hulp bieden."

De pilot duurt twee jaar en wordt uitgevoerd in de Bloemenbuurt, Indische Buurt, Klaphek, Beatrixpark en Zeeheldenbuurt. Hier wonen bijna 14.000 mensen met een bevolkingssamenstelling die representatief is voor heel Ede. De pilot wordt gevolgd door een inwonerpanel, waarin ook de Adviesraad Sociaal Domein participeert.