• Willem Bijleveld in het Pinetum aan de Boslaan in Lunteren, een relatief klein bosgebied met meer dan 500 boomsoorten.

    Freek Wolff

'Polderen op de Veluwe'

EDE Een koepel vormen voor samenwerking, dat is het doel van de VeluweAlliantie die dit voorjaar in het leven is geroepen. Willem Bijleveld (66) uit Loenen werd onafhankelijk voorzitter van deze nieuwe organisatie.

Freek Wolff

Locatie is De Lunterse Boer, het restaurant in Lunteren, waar de alliantie op 15 februari werd opgericht. ,,Het lijken me nog een paar leuke jaren om hier mijn energie in te steken.'' Hij wijst op de pareltjes op de Veluwe die nog te onbekend zijn in zijn ogen, zoals het Tegelmuseum in Otterlo en uiteraard het kernjuweel Park de Hoge Veluwe. ,,Ik vind deze alliantie een prachtig initiatief. Er gebeurt van alles op de Veluwe, maar je vraagt je af of de samenhang wel wordt bewaard. De alliantie is een verbond waarmee je alles op de Veluwe probeert te overzien en de kwaliteit bewaakt.''

INITIATIEVEN Bijleveld vindt de samenhang belangrijk als je initiatieven wilt ontwikkelen op het gebied van toerisme. ,,Dan zul je goed moeten kijken naar je infrastructuur. Het aardige is dat die wens van binnenuit is gegroeid. We verplichten geen partijen om mee te doen, het blijft op vrijwillige basis. Het is geen overheidsstructuur.''

STURING De alliantie is de bestuurlijke samenwerking tussen betrokkenen op de Veluwe die samenwerken aan de VeluweAgenda: grondeigenaren, recreatieondernemers, terreinbeheerders, grote attracties, provincie en 21 gemeenten. Het dagelijks bestuur (VeluweBoard) geeft sturing aan de ambitie: de Veluwe als toeristisch product te verbeteren door goed gebruik te maken van wat er op de Veluwe aanwezig is aan natuur, landschap en erfgoed. Hij treedt op als onafhankelijk voorzitter. ,,We komen twee keer per jaar bij elkaar en kijken dan hoever we zijn met die agenda. Er is een Veluweteam dat de projecten aanstuurt en alles aan elkaar knoopt. Die vier personen zijn de spinnen in het web.''

HORIZON Het jaar 2025 is de horizon. ,,Dan moet het voor de toeristen, de bewoners en de mensen die er werken een stukje beter zijn. We moeten niet langs elkaar werken, zodat er ongebreideld bedrijfsleven wordt ontwikkeld. Op Giethoornse toestanden zitten we natuurlijk niet te wachten, maar wel dat de kwaliteitstoerist blijft komen.''

NATUUR De natuur is van oudsher de kracht van de Veluwe. ,,Dat is je kapitaal, dat wil je bewaken en versterken. Dat doe je door de robuuste natuurnetwerken te zoneren, te ontsnipperen en te verbinden. Bovendien willen we nieuwe natuur aanleggen, landschap herstellen, beheren en erfgoed behouden, toegankelijk maken en de verhalen erbij vertellen.'' Daarnaast moet de Veluwe goed bereikbaar zijn. ,,Dan heb je het over goede digitale en fysieke ontsluiting en investering in de gastvrijheid met uitnodigende attracties en excellente verblijven. Het moet een gezonde vrijetijdseconomie zijn.''

De zonering vindt Bijleveld belangrijk. ,,Je wilt in bepaalde gebieden toeristen hebben, maar in andere juist niet. Je wilt ook niet op elk hoekje van het bos een hotel of huisjespark hebben. Daar heb je dus grondeigenaren en ondernemers bij nodig. Dat jagen we aan met de projectgroep. Het is een concensusmodel, polderen op de Veluwe. Dat is goed, want dan besluit je samen iets en dan voer je dat uit.''

VAKANTIEPARKEN De voorzitter wijst op het belang van vitale vakantieparken, waarvan de kwaliteit omhoog moet. ,,Je mag er niet permanent wonen en dus moet je daar handhaven.'' Bovendien wil hij de recreatieve kwaliteit van de marketing hoog houden. Alleen steunen op lokale VVV-agentschappen vindt Bijleveld te veel een verbrokkelde structuur. Daarom ziet hij in VisitVeluwe een uitstekende organisatie. ,,Het is goed om zo'n koepel te hebben, zodat je één sfeer creëert.''

Bijleveld zit ook in de Raad van Toezicht van het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT). Hij is blij dat de juist verschenen film 'Wild' de Veluwe mooi over het voetlicht brengt. ,,We gaan ervoor zorgen dat deze regelmatig op allerlei plekken vertoond wordt.''

THEMA'S Rond het hart van de Veluwe zijn er zes thema's die per streek centraal staan, zoals 'Dutch food & cuisine' in de Food Valley, met Barneveld en Ede. Bij de overige gebieden draait het om: hanzesteden, IJsselvallei, Landgoederen en Liberation. De VeluweBoard stuurde een brief naar het ministerie om bij het maken van afwegingen rond de vliegroutes voor Lelystad Airport rekening te houden met de economische als de ecologische factoren op de Veluwe.

RUST ,,Voldoende rust op de Veluwe is van groot belang voor mens en dier. De recreant ziet de rust in het natuurgebied als één van de belangrijkste motieven om een meerdaags verblijf te boeken. De VeluweAlliantie pleit ervoor dat er oplossingen worden gekozen met respect voor deze rust. Het instellen van vlieghoogtes op 6000 voet past hier niet in.''

Bijleveld is tevens lid van de Adviesraad van stichting Geldersch Landschap & Kasteelen en was zeventien jaar directeur van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. De laatste vier jaar was hij directeur van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.