• Archieffoto Janus Visser/BDU

Pleidooi voor behoud militaire barakken

EDE De Stichting Erfgoed Ede heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd de twee houten woningen aan de Van Heutszlaan 2c en 2d, die dienst hebben gedaan als militaire barakken, aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dat blijkt uit een brief van secretaris Jan Kijlstra. Hij schrijft onder meer, dat de twee woningen daar al meer dan 110 jaar, tegenwoordig wat verscholen, staan.

Wim Mulder

,,Het zijn unieke overblijfselen uit een tijd dat besmettelijke ziektes een groot probleem vormden, en waarin dergelijke barakken door gemeentes werden ingezet om uitbraken van besmettelijke ziektes te bestrijden door de patiënten in dergelijke barakken te isoleren. Dergelijke barakken zijn ook, door het toenmalige Ministerie van Oorlog, in Ede toegepast'', aldus de secretaris van Erfgoed Ede. Het ging dan overigens om de huisvesting van patiënten die niet vervoerd konden worden.

VERPLAATSEN Kijlstra verwacht dat er na de sloop van het voormalige verzorgingshuis De Klinkenberg en de daaropvolgende bestemmingswijziging van het vrijkomende terrein de barakken niet meer kunnen blijven staan. Maar volgens hem zijn ze eenvoudig te verplaatsen naar een andere locatie. Daarbij denkt hij aan een plek bij de nieuwe accommodatie van de Stichting Platform Militaire Historie Ede. Het is de bedoeling dat die gehuisvest wordt in de historische smederij op het terrein van de voormalige Prins Mauritskazerne.

Volgens de Stichting Erfgoed Ede zijn de twee barakken een kenmerkend deel van de militaire geschiedenis, niet in alleen in Ede, maar ook landelijk, en dus een uniek overblijfsel van de militaire geneeskundige zorg van destijds. Voor de Stichting reden genoeg het college van burgemeester en wethouders te vragen de twee panden aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Wie meer informatie zoekt over de geschiedenis van de militaire barakken aan de Van Heutszlaan kan terecht op de website van de Stichting Erfgoed Ede: www.erfgoedede.nl/defensie/160-de-barakken-van-de-militair-geneeskundige-dienst-in-ede.html.