• Wiegerinck
  • Wiegerinck
  • Wiegerinck
  • Wiegerinck
  • Wiegerinck

Plannen De Nieuwe Klinkenberg bekend gemaakt

EDE Wiegerinck gaat de bouw van de Nieuwe Klinkenberg aan de Amsterdamseweg in Ede verzorgen. Daarmee zijn ook de eerste impressies van het nieuwe ouderencentrum bekend geworden.

De plannen van Wiegerinck voor de Nieuwe Klinkenberg hebben zorgaanbieder Vilente weten te overtuigen om haar het ontwerp voor de nieuwbouw van 120 appartementen en ondersteunende ruimten voor dementerende ouderen te gunnen. Het complex wordt aan de Amsterdamseweg in Ede gerealiseerd en geldt als vervanging voor de huidige, tijdelijke huisvesting op het voormalige terrein van de Simon Stevin Kazerne

CONTACT ,,Het terrein aan de Amsterdamseweg ligt aan de rand van het centrum, dichtbij voorzieningen en in nabijheid van het bos", vertelt José van Vliet, bestuurder van Vilente. ,,De toekomstige bewoners zijn vaak minder mobiel en hebben, door de ligging van het woonzorgcentrum, toch contact met de buurt en met de natuur."

BINNENTUIN In het ontwerp is dit contact verder versterkt door de ontwikkeling ook daadwerkelijk in de natuur in te bedden. Het complex bestaat uit een ensemble van vier gebouwen die gesitueerd zijn rondom een binnentuin. Doorgangen verbinden de binnentuin met de omliggende tuin en nodigen uit tot een wandeling. Buurtbewoners worden uitgenodigd actief van de tuin gebruik te maken en daarin ook te participeren.

Zo kan er bijvoorbeeld een door de buurt te onderhouden groentekas komen, een speelweide of een bewegingstuin. Hierdoor ontstaan aanleidingen tot ontmoetingen en sociale cohesie tussen mensen.

TOEKOMSTBESTENDIG Vilente's zorgconcept is gebaseerd op woongroepen van tien bewoners. Iedere bewoner heeft een tweekamerappartement met eigen sanitair. De woongroep voorziet daarnaast in een 'buurtkamer' waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. De grootte van de individuele zorgappartementen is zodanig bepaald dat ze in de toekomst geschakeld kunnen worden tot ruime woonappartementen. Het geeft Vilente de mogelijkheid toekomstbestendig te bouwen in tijden dat de financiering van de zorg in de caresector ingrijpende wijzigingen ondergaat. Daarnaast heeft Wiegerinck het gebouw zo duurzaam als mogelijk ontworpen.

Het ontwerp van De Nieuwe Klinkenberg wordt binnen het ontwerpteam, dat naast Wiegerinck gevormd wordt door Bartels Ingenieurs, Ingenieursburo Linssen en Buro Poelmans Reesink, integraal in BIM uitgewerkt.