• Foto Janus Visser/BDU

Plan voor oude gebouw Jehova's Getuigen Bennekom

BENNEKOM Er lijkt een oplossing op komst te zijn voor een alternatieve huisvesting van de Vrije Evangelische Gemeente Bennekom (VEG), die nu is gehuisvest aan de Margrietlaan 30 en daar vanwege de groei wil uitbreiden. Iets wat de omwonenden liever niet hebben. VEG gaat zich mogelijk vestigen in een deel van de congreshal aan de Edeseweg 147, waar nu nog de Jehova's Getuigen onder dak zitten.

Tussen de VEG, Kindercentrum Bzzzonder en Zenzo Maatschappelijk Vastgoed BV is een samenwerking ontstaan. Zij zijn het gesprek aangegaan met het verkoopteam van de congreshal Bennekom. Geïnspireerd op een maatschappelijk concept met aanvullende woonvormen in Amersfoort, Hart van Vathorst, hebben de drie partijen een visie uitgewerkt voor de locatie in Bennekom.

GEEN BEPERKING De visie gaat uit van een plaats waar jong en oud samenkomen en leven, waarbij een zorgvraag geen beperking is om er te kunnen zijn. Het is een plek van ontmoeten, bezinning en verbinding. Met ruimte voor groen, ontspanning en zorgen voor elkaar. Circulaire economie, opleiding, onderwijs, technologie en wetenschap krijgen daarbij eveneens bijzondere aandacht.

VERBINDING De gemeente Ede is enthousiast over de voorgenomen herontwikkeling aan de Edeseweg. ,,De locatie ligt op een prominente locatie nabij de entree van Bennekom en heeft op dit moment een afgesloten karakter. Met de herontwikkeling kan verbinding worden gemaakt met het achtergelegen groene gebied en kan het gebied een meer open uitstraling krijgen. Daarmee wordt aansluiting gevonden bij de doelen in de Dorpsvisie Bennekom."

VISIE In een vroegtijdig stadium zal op basis van de visie van de initiatiefnemers een omgevingsdialoog worden gevoerd. ,,Doel van het eerste gesprek met de omgeving en andere stakeholders is het delen van de visie en het ophalen van ideeën uit de samenleving. Binnen de visie is er ruimte voor andere maatschappelijke partners om aan te sluiten bij het initiatief."