• Mathilde van Ravensberg

Petitie voor 'Inspraak herinrichting Verlengde Maanderweg'

EDE Omwonenden van de Verlengde Maanderweg in Ede zijn een petitie gestart om inspraak te krijgen over de voorgenomen plannen van de gemeente om van de Verlengde Maanderweg een fietsstraat te maken. Bij enkele inwoners van Ede bestaat er al enige tijd onvrede over deze plannen, omdat uit onderzoek van Royal Haskoning is gebleken dat de verkeersintensiteit in de omliggende wijken zal toenemen wanneer de gemeente dit plan doorvoert. De initiatiefnemers van de petitie wijzen erop dat dit tot gevaarlijke situaties zal leiden in de omliggende woonwijken, omdat deze woonwijken niet zijn berekend op dit extra verkeer.

Tot nu toe heeft de gemeente alleen direct aanwonenden betrokken bij het proces. De bredere bewonersgroep zal later pas betrokken worden bij de uitvoering van het genomen besluit. Met de petitie, die inmiddels al vierhonderd keer is getekend, willen de initiatiefnemers er echter voor zorgen dat inwoners in omliggende wijken alsnog tijdig inspraak krijgen. 

Via https://verlengdemaanderweg.petities.nl/ is de petitie in te vullen.