• Foto: Samira Uddin/BDU

Partijen willen een ton extra voor parkeren in centrum

EDE De fracties van CDA, Gemeente Belangen en SGP willen extra geld voor het verbeteren van het parkeerklimaat in het centrum van Ede. De laatste tijd is er veel onvrede onder winkelend publiek en winkeliers. Het centrum heeft op het gebied van parkeren een impuls nodig. Om dat te bereiken komen de drie partijen bij de behandeling van de Perspectiefnota 2017-2020 met een amendement en een motie. ,,De komende jaren zal het parkeerbeleid, mede gelet op ontwikkelingen in gemeenten om ons heen, om veel aandacht vragen de motie en het amendement moeten gezien worden als een eerste stap."

Jan de Boer

Met het amendement willen de fracties ervoor zorgen dat er de komende jaren (vanaf volgend jaar) extra geld beschikbaar is. Bovenop de door het college voorgestelde 165.000 euro pleiten zij voor 100.000 euro extra. In het totaal komt er dan 265.000 euro beschikbaar om het centrum op het gebied van parkeren aantrekkelijker te maken. Daarnaast moet het amendement ervoor zorgen dat er ook voor dit jaar extra geld beschikbaar is.

Met dat geld kunnen er zo snel mogelijk parkeerbevorderende maatregelen worden genomen. ,,Er moet nu echt wat gebeuren. Langer wachten helpt het centrum niet verder. Daarom willen we nog dit jaar extra geld investeren in een beter parkeerklimaat", zegt SGP-raadslid Gerrit Flier. Fractievoorzitter van het CDA, Jan Pieter van der Schans, vult aan: ,,Er wordt momenteel keihard gewerkt aan een levendiger centrum, dat is hard nodig! Met onze plannen draagt ook het parkeerbeleid daaraan bij."

Het doel van CDA, Gemeente Belangen en SGP is het aantrekkelijker maken van het Edese Centrum. Met de motie willen de fracties het college een richting meegeven waaraan het geld besteed moet worden. Voorgesteld wordt om een laag maximum dagtarief in te voeren. Fractievoorzitter Peter de Pater van Gemeente Belangen: ,,Bezoekers kunnen dan voor lange tijd in het centrum blijven tegen een laag tarief. We hebben er groot vertrouwen in dat een dagtarief bijdraagt aan een langer verblijf in het centrum."

Met het verlagen van het tarief voor het eerste uur wordt de korte bezoeker van het centrum bediend. Daarnaast willen de drie partijen dat een deel van het geld naar acties als gratis parkeren gaat. De voorstellen moeten bekeken worden in het licht van de resultaten van het onderzoek naar het parkeerbeleid. De fracties roepen het college op om samen met de ondernemers van Ede centrum tot een plan te komen, zodat het parkeerklimaat in Ede centrum zo snel mogelijk verbeterd wordt.