• Freek Wolff
  • Freek Wolff
  • Freek Wolff
  • Freek Wolff

Parochie Bennekom werkt aan duurzaamheid

BENNEKOM Schoon regenwater gaat niet meer naar het riool. Dat is het resultaat van afkoppeling van hemelwater bij de kerk van de roomskatholieke Maria Virgo Regina parochie aan de Heelsumseweg 1 in Bennekom. 

Freek Wolff

,,Het idee ontstond op een avond over milieu, duurzaamheid en fairtrade voor de hele geloofsgemeenschap. Om in onze vrij grote tuin het regenwater te lozen, in plaats van op het riool van de gemeente. Dan hoeft het niet meer gereinigd te worden bij het zuiveringsgemaal'', steekt penningmeester Arend Jan Nell van wal. Bijkomend voordeel is dat het de kerk aanzienlijk scheelt in rioolbelasting. Het bespaart de parochie 1200 euro per jaar. ,,Dat is mooi meegenomen."

Aad van Wijk, die zelf jaren in het bodem- en waterhuishoudkundig onderzoek werkte, laat een schets zien waarop staat hoe de afkoppeling is gerealiseerd. Op drie plekken vindt nu de afvoer van regenwater plaats. Hij wijst op de vijf regenpijpen aan de voorkant van het kerkgebouw. ,,Die zijn afgekoppeld en onder deze tegels zit nu een sleuf tot zestig centimeter, gevuld met gebroken puin. Tot dertig centimeter van de bodem ligt een buis met gaatjes en daar zijn de pijpen op aangesloten.'' De tweede plek is aan de rand van het kerkplein aan de voorkant langs de Heelsumseweg. Hier werd een sleuf van zestig centimeter breed en zestig centimeter diep gegraven en gevuld met gebroken puin en afgewerkt met grof grind. ,,Als er nu een hoosbui valt, loopt het hierin. Die gaat door bij de uitrit met opengewerkte tegels."

Op jaarbasis gaat het om redelijke hoeveelheden, want er is bij de kerk ongeveer 1600 vierkante meter verhard, op de parkeerplaats en de daken. Van Wijk berekende dat de kerk ongeveer 1300 kubieke meter aan water per jaar moet verwerken. ,,Ook als er op een dag heel veel water valt, kunnen we dat met deze afvoer aan en dat is een eis van de gemeente. Het water moet binnen 24 uur weg zijn."

Aan de achterkant van de kerk moet het grootste deel van het water weglopen. Hier ligt veel gras waar het water zeer goed infiltreert. ,,Daar zijn de pijpen afgezaagd en die leiden zo het gazon op. Als het niet direct wegzakt, zijn er depressies (wadi's) die het water tijdelijk opvangen. Hiervoor hebben we de zijkanten opgehoogd met zand dat uit de gegraven sleuven is gekomen."

Nell zegt dat de parochie wil bijdragen aan duurzaamheid en ziet dat als een bijbelse opdracht. ,,De paus heeft zelfs een encycliek geschreven over het milieu en de duurzaamheid. Het is ook een gezamenlijk optreden van kerken in Bennekom, verenigd in de interkerkelijke werkgroep Kerk, Milieu en Samenleving. We vragen ons af wat we met elkaar kunnen doen aan duurzaamheid. Onze kerk vond dat in deze hemelwaterafvoer, andere kerken vinden dat bijvoorbeeld in betere isolatie van het gebouw en verbetering van de verwarming of de aankoop van aandelen in windmolens. We stimuleren elkaar om dat te doen en willen de ideeën ook andere kerken in Ede aan de hand doen."

Nell en Van Wijk benadrukken dat veel vrijwilligers van de kerk de handen uit de mouwen staken om het werk uit te voeren of de aannemer te assisteren.