Overkapte fietsstalling noordkant nieuw station

EDE Er komt ook een overkapping voor de fietsenstalling aan de noordzijde van het nieuw te bouwen treinstation Ede-Wageningen. Bovendien is de kans groot dat hier ook zonnepanelen op worden geplaatst. Wethouder Johan Weijland laat onderzoeken of dit mogelijk en zinvol is.

Dit is het resultaat van een motie van GroenLinks, mede ingediend door de ChristenUnie, waar donderdagavond 22 raadsleden voor een meerderheid zorgde. Bovendien werd het bestemmingsplan voor het nieuwe station door de gemeenteraad aanvaard.

De gemeente komt ook tegemoet aan het verzoek van bewoners van appartementencomplex 'De Witte Hinde' om een geluidafschermende voorziening te realiseren in de vorm van een aarden wal. Bovendien wordt er meer aandacht besteed aan raildempers en geluidsschermen na berekeningen van geluidsoverlast op de bebouwing, met name op de Kop van de Parkweg.

Het besluit om aan de oostkant van het station een viaduct te bouwen voor fietsers en voetgangers is uitgesteld tot december van dit jaar. Omwonenden van de Dr. Hartogsweg vrezen echter dat voor die tijd de spoorwegovergang De Sysselt reeds gesloten wordt.

De herontwikkeling van de stationsomgeving wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband tussen de gemeente Ede, ProRail en NS. Partijen hebben voor dit project afspraken gemaakt over proces en financiering. Het wettelijk kostenverhaal is in deze afspraken uitgewerkt en vastgelegd. Daarmee is een grondexploitatieplan niet noodzakelijk.