• Foto: Freek Wolff/BDU

'Overgrote deel contacten met inwoners naar tevredenheid'

EDE Burgemeester en wethouders zijn van mening dat het overgrote deel van de contacten met inwoners naar wederzijdse tevredenheid en binnen de daarvoor gestelde termijnen verloopt. Dat blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van raadslid Henk Buikema (PvdA). Volgens het college komt in een beperkt aantal, meestal complexe, gevallen overschrijding van de in het zogenoemde Kwaliteitshandvest voorkomt. ,,Het college rekent dat zichzelf aan en is zich terdege bewust van de beeldvorming die dit veroorzaakt.''

In de vorige uitgave van deze krant kwam zo'n geval van overschrijding van de gestelde termijnen en het niet tijdig reageren door de gemeente aan de orde. Aanleiding waren klachten daarover van de Stichting Erfgoed Ede. Die heeft al ruim een maand geen formele reactie gekregen op een brief die samen met onder meer Oud-Ede en Oud Lunteren verstuurd werd. En dat terwijl er in het Kwaliteitshandvest staat dat de gemeente binnen vijf dagen antwoordt op een e-mail of brief of een bericht stuurt over de afhandeling.

HALF MILJOEN In de antwoorden op de vragen van sociaaldemocraat Buikema meldt het college, dat de gemeente Ede meer dan een half miljoen contacten of contactmomenten per jaar met inwoners heeft. Dat zijn er dus tweeduizend per dag. ,,De op dit moment gebruikte systemen hebben niet de mogelijkheid om een ontvangstbevestiging te sturen.'' Daar komt verandering in, want er is opdracht gegeven nieuwe zaaksystemen aan te schaffen voor de hele gemeentelijke organisatie. Medio december moet de aanbesteding daarvan succesvol afgerond zijn.

De manier waarop nu gewerkt moet worden veroorzaakt onder meer, dat documenten soms moeilijk terug te vinden zijn. Dat geldt ook voor vragen die rechtstreeks bij bestuurders van de gemeente terechtkomen. Volgens b en w richten medewerkers zich vooral op de inhoudelijke beantwoording van vragen en minder op de verwachtingen, die in het Kwaliteitshandvest gewekt worden.

EXTRA AANDACHT Afgezien van de in gang gezette aanschaf van nieuwe systemen wordt medewerkers van de gemeente Ede op zeer korte termijn gevraagd extra aandacht te hebben voor het belang dat de inwoners hebben bij het hanteren van het Kwaliteitshandvest. ,,Dit cultuuraspect nemen wij ook nadrukkelijk mee in het introductieprogramma rondom het in gebruik nemen van de nieuwe systemen en het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers'', zo besluit het college haar antwoorden op de schriftelijke vragen.