• Jan de Boer

Oude Kerk eind oktober uit steigers

EDE Veel Edenaren vragen zich al een tijd af wanneer de werkzaamheden aan de toren van de Oude Kerk aan de Grotestraat in Ede definitief klaar zijn en wanneer de kerk eindelijk uit de bouwsteigers komt. Eind oktober moet het werk klaar zijn.

Jan de Boer

Tijdens een inspectie bleek in 2017 dat de toren, eigendom van de gemeente Ede, er slechter aan toe was als gedacht. Daarom besloot Ede vervroegd onderhoud te plegen aan de toren van de Oude Kerk. De kosten aan de restauratie van de Edese kerktoren zouden bijna 200.000 euro bedragen. Voor de vorstperiode in 2017 moest de restauratie rond zijn. Het voegwerk van de kerktoren was dringend aan onderhoud toe.

Om het werk goed uit te kunnen voeren werd de toren in de bouwsteigers gezet. Bij de herstelwerkzaamheden aan de Oude Kerk kreeg evenwel Ede te maken met een fikse tegenvaller van 515.000 euro, exclusief BTW. Na de start van de werkzaamheden werden er nieuwe gebreken aan de kwaliteit van het metselwerk van de gevels geconstateerd. De gebreken kwamen pas naar voren omdat dit alleen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kon worden geconstateerd.

De gebreken zouden voor de nabije toekomst een gevaar opleveren voor de directe omgeving als de extra nodige herstelwerkzaamheden niet worden uitgevoerd. Omdat de toren al in de bouwsteiger stond besloot Ede het meerwerk meteen uit te voeren en hiermee gevaar voor de omgeving te voorkomen.

Het werk aan de toren van de Oude Kerk vordert gestaag, zegt woordvoerder Menno van Erkelens namens verantwoordelijk wethouder Hester Veltman. ,,Oorspronkelijk was het idee dat het werk vóór de Heideweek klaar zou zijn. Maar door de hoge temperaturen de afgelopen zomer, kon er niet gevoegd worden. Om goed uit te harden, heeft voegsel bepaalde weersomstandigheden nodig. Het werk is daarom in de zomer stilgelegd. Nu is het weer opgepakt en als alles volgens planning verloopt, kan de toren eind oktober uit de steigers."