• ONS
  • ONS
  • ONS
  • ONS

Oranje Nassauschool verhuist naar 'Enka-kantine'

EDE Basisschool Oranje Nassau, nu nog gevestigd aan de Anton Mauvestraat, gaat in het schooljaar 2019-2020 verhuizen naar het kantinegebouw van de voormalige Enka-fabriek.

In het markante gebouw komen acht klassen, terwijl aan de westzijde ook een uiterst modern gymnastieklokaal zal verrijzen. De verplaatsing gaat in stappen, want groepen met kleuters zullen reeds per 1 augustus 2018 tijdelijk les krijgen in het Poortgebouw op het Enka-terrein.

,,Het was een langgekoesterde wens om een school op het Enka-terrein te realiseren'', vertelt wethouder Johan Weijland. Hij wijst op de goede samenwerking met Boei, de eigenaar die belegt in industrieel erfgoed. Het exterieur van de kantine was reeds gerenoveerd, terwijl de kosten voor de restauratie van het interieur een zelfde kostenplaatje laat zien als er een volledig nieuw gebouw gerealiseerd zou worden.

,,We hebben er uitvoerig met de ouders van onze school over gesproken en 92 procent is van mening dat deze verhuizing een heel goed idee is. Het wordt immers een nieuwe school'', legt Theo van Altena uit als voorzitter van het bestuur voor christelijk nationale scholen (cns).

,,In de huidige wijk van de school slaat de vergrijzing toe. Daarom is het voor ons interessant wat het aanbod op het Enka-terrein is. In elk geval hebben veertig ouders laten weten dat ze hun vierjarige kind naar onze school willen laten komen", licht directeur Trommel van de Oranje Nassau toe. De school heeft nu 130 leerlingen. 

De overige schoolbesturen in de gemeente Ede en de medezeggenschapsraad van de Oranje Nassau hadden geen bezwaar tegen de verhuizing. Een actieve oudergroep, die zich heeft ingezet voor de stichting van een school op Enka, is ook positief gestemd over de komst van een cns-basisschool. ,,We staan open voor alle gezindten. Het is een school op christelijke grondslag, maar waar veel ruimte is voor respect en andere levensbeschouwingen. We stellen geen strenge toelatingseisen'', legt Van Altena uit.

Er worden extra verkeersmaatregelen genomen voor de kinderen die met hun ouders vanuit Ede Oud- Zuid straks moeten oversteken. Zo komen er verkeersbrigadiers en hekken op de kruising Anton Mauvestraat/Tooroplaan en het verdubbelen van de oversteektijden bij de stoplichten op de kruising Emmalaan/Bennekomseweg. Bij de vernieuwing van het station Ede-Wageningen is er ook speciale aandacht voor de periodes waarin kinderen onderweg zijn van thuis naar school en vice versa.

Het nieuwe gymlokaal op Enka vervangt het verouderde gymlokaal aan de Oranjelaan. In dit nieuwe pand wordt het Ispace-concept toegepast. Centrale begrippen hierin zijn 'interactief, intelligent en innovatief'. Dit betekent dat er software gekoppeld wordt aan de standaarduitrusting, de sportvloer (lijnen van LED-verlichting) en toestellen. Met beamers worden er spellen op de muur en de vloer geprojecteerd. Daardoor worden motorische ontwikkeling en autonoom leren bevorderd, voor zowel kinderen als ook voor ouderen (buiten schooltijden).

Omdat er in het kantinegebouw naar alle waarschijnlijkheid ook een kinderopvang komt, is het mogelijk om een samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang tot stand te brengen. Zo ontstaan er wellicht kansen voor een Kindcentrum voor kinderen in de leeftijd van circa twee tot twaalf jaar.

De dislocatie aan de Oranjelaan van de Koepelschool zal afgestoten worden, waarna deze leerlingen verhuizen naar het huidige gebouw van de Oranje Nassau aan de A. Mauvestraat.