• Freek Wolff

Oppositie niet blij met ‘take it or leave it’

EDE ,,Het valt me zwaar, maar ik voelde me genoodzaakt tegen de begroting te stemmen", reageert Stephan Nijenhuis als fractievoorzitter van D66 nadat deze donderdag was goedgekeurd.

Freek Wolff

Hij wijst op zeven ingediende amendementen van zijn partij en die dikwijls gesteund werden door andere oppositiepartijen. Deze verdwenen tot zijn teleurstelling allemaal in de prullenbak. ,,Veel keuzes die de coalitie maakte, kunnen we ondersteunen, maar op andere punten hadden we graag andere keuzes gemaakt. Niet bezuinigen op de verenigingen in de hoek van sport en cultuur bijvoorbeeld, of investeringen in het onderwijs zeker stellen. En de korting op prijs van paspoorten en id-kaarten wél doorvoeren."

Nijenhuis vindt dat hij op die terreinen hele ,,constructieve en redelijke" voorstellen met aanpassingen heeft gedaan. ,,Om in gesprek te gaan voor oplossingen. Maar we merkten vanaf dag één dat dit niet mogelijk was. De strekking was heel duidelijk: dit is de begroting en daar moesten we het mee doen. Donderdag zijn er een paar kleine moties aangenomen over watertappunten en een draaistoelschommel op het marktplein. Dat is allemaal heel leuk, maar als het over de grote onderwerpen gaat, moet je aannemen waar het college mee komt of je
bent er helemaal tegen. Er is geen middenweg mogelijk. Die heb ik wel gezocht, maar de deur was dicht. Vanwege die houding moest ik besluiten om tegen de begroting te stemmen."

VOORSTELLEN D66 kwam met een aantal dekkingsvoorstellen om de prijs van paspoorten voor burgers goedkoper te maken, waarbij Nijenhuis het college ook uitdaagde om met tegenvoorstellen te komen, zodat er een compromis mogelijk zou worden. ,,In de eerste termijn leken veel partijen hier wel voor te voelen, maar de afgelopen week bleek dat niet zo te zijn. Door alle coalitiepartijen werd de deur dichtgeslagen en dat is gewoon zonde."

Hij wijst er ook op dat in de gemeenteraad tot drie keer afgesproken was om burgers te compenseren voor de precarioheffing (bedrijven gaan belasting betalen voor aanleg van kabels bijvoorbeeld), die gaat leiden tot hogere energierekeningen. ,,Anderhalve maand voor tijd besluit het college, gesteund door de coalitiepartijen, om die afspraken te verscheuren. Met geen enkele wil om tot een oplossing te komen."

Bezuinigingen op sport- en cultuur steekt D66 ook, samen goed voor een bedrag van 275.000 euro. ,,Dat lijkt misschien een klein bedrag, maar voor de verenigingen kan dat wel degelijk veel invloed hebben op hun voortbestaan en vrijwilligers die de motivatie verliezen. Op een begroting van 420 miljoen euro is er echt wel ergens ruimte te vinden om die bezuiniging ongedaan te maken. Ook hier heb ik voorstellen gedaan, maar er was geen wil vanuit de coalitie om tot een oplossing te komen. Ze wilden niet tornen aan de begroting: 'Take it or leave it'."

FRUSTRATIEHet frustreert Nijenhuis dat het college wel open stond voor moties met nieuw beleid, voor onderzoek of communicatie van coalitiepartijen. ,,Dat kost ook geld en daar is nog niet eens dekking voor gevonden. Als wij dat wel doen, met een constructieve opstelling, wordt het afgeschoten. Dat vind ik niet oké. Er was weinig ruimte om bij te sturen en ik hoop dat dit in het vervolg beter gaat. Want het is toch fijn als je draagvlak vindt voor de begroting? Ik zie nog geen uitgestoken hand van de coalitie, maar misschien moet dat nog groeien…"