• Archief BDU

Opnieuw roze lintje voor ziekenhuis Ede

EDE Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede heeft opnieuw een roze lintje ontvangen. Borstkankervereniging Nederland (BVN) heeft aan alle locaties van de Alliantie Regionale TopZorg (A.R.T.Z.) een roze lintje toegekend. Rijnstate in Arnhem, het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede ontvingen maandag officieel de erkenning van BVN. De ziekenhuizen voldoen daarmee aan alle verplichte criteria en aan minstens zeven van de negen overige criteria ie de BVN heeft opgesteld.

Dit betreft criteria als minimaal honderd operaties per locatie verrichten bij nieuwe borstkankerpatiënten, een vast aanspreekpunt voor de patiënt en het betrekken van de patiënt bij de behandelopties. BVN heeft de criteria voor patiëntgerichte zorg voor 2016 (beperkt) aangescherpt.

SAMENWERKEN Het A.R.T.Z. Oncologisch centrum is één van de drie grootste borstkankercentra van Nederland en behandelt per jaar meer dan achthonderd nieuwe patiënten met borstkanker op drie locaties in Arnhem, Doetinchem en Ede. Het team van medisch specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen van de drie ziekenhuizen werkt op het gebied van borstkanker intensief samen. Daarbij gelden de hoogst mogelijke kwaliteitseisen. De ziekenhuizen delen kennis over zorgprocessen en de resultaten van de behandelingen. Specialisten zijn bijzonder ervaren in het behandelen van kwaadaardige en niet-kwaadaardige aandoeningen in de borst. Ook bij specifieke patiëntengroepen zoals jonge vrouwen, mannen, familiaire risicogroepen en kwetsbare ouderen.

SNELDIAGNOSTIEK De introductie van de sneldiagnostiek op de mammapoli's in Doetinchem en Ede is een mooi voorbeeld hoe samenwerking ten goede komt aan de kwaliteit van zorg en in het voordeel is van de patiënt. In navolging van Rijnstate, die al sinds 2014 eendagsdiagnostiek aanbiedt, krijgen patiënten met een vermoeden van borstkanker nu op alle drie de A.R.T.Z.-locaties binnen een dag duidelijkheid over de aard van de afwijking. Hierdoor blijft onzekerheid tot een minimum beperkt.

In het A.R.T.Z. Oncologisch centrum wordt de oncologische zorg van drie ziekenhuizen in Gelderland - Rijnstate, Slingeland Ziekenhuis en Ziekenhuis Gelderse Vallei - bij elkaar gebracht. De radiotherapiegroep is daarbij de vaste partner voor radiotherapeutische zorg. In de samenwerking delen gespecialiseerde teams per kankersoort hun kennis en ervaring met elkaar, met als doel de oncologische zorg in Gelderland verder te verbeteren.