• Ted Walker
  • Ted Walker
  • Ted Walker

Opnieuw metingen naar explosieve stof bij Frankeneng

EDE De brandweer verricht maandagmiddag nogmaals metingen in een put op de Marconistraat. Dit naar aanleiding van het incident op de Frankeneng, waarbij zondagavond (aard)gas in het riool terecht leek te zijn gekomen. De weg werd toen laat op de avond weer vrijgegeven. 

Ted Walker

Nu blijkt dat er in dezelfde put als gisteren, op de Marconistraat, een stof is aangetroffen die qua waarden binnen de explosiegrens valt. Dat meldt Wichard ten Westenend, woordvoerder bij veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-midden. ,,De brandweer meet een stof die honderd procent binnen de onderste explosiegrens ligt'', aldus de woordvoerder. De brandweer voert nader onderzoek uit naar de toedracht van het incident. 

WITTE SUBSTANTIE Verderop in de straat is aan beide kanten van de weg nauwelijks iets meetbaar. Wel is er een witte substantie aangetroffen in de put waar de meters van de brandweer uitslaan. De brandweer gaat een poging doen om een deel van deze stof uit de put te halen, om hier vervolgens een meting op uit te voeren. Zo kan ook onderzocht worden wat voor substantie dit is en mogelijk ook bij wie dit vandaan kan komen. 

SITUATIE IS VEILIG Het verkeer op de Frankeneng ondervindt af en toe hinder van de metingen die worden verricht. De Officier van Dienst van de brandweer heeft volgens Ten Westenend aangegeven dat het gebied veilig is en dat er geen gevaar voor de directe omgeving is. ,,Zo lang het deksel niet op de put zit kan de waarde van de concentratie van de stof niet stijgen en zodoende niet meer boven de onderste explosiegrens komen. Alleen een bepaalde verhouding maakt de stof explosief. Zo lang we zorgen dat deze verhouding niet gevormd kan worden is er dus geen gevaar voor de omgeving.''