Opella en Maanderzand nemen diensten TSN over

EDE Opella en Maanderzand, twee van de huidige acht aanbieders in Ede, gaan de cliënten en het personeel van TSN in Ede overnemen. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarover afspraken gemaakt. De gemeente Ede stemt niet in met de voorwaarden die Familiezorg/Buurtzorg heeft gesteld om het bijna failliete TSN Thuishulp over te nemen.

SURSEANCE TSN heeft in november 2015 surseance van betaling aangevraagd. Vaak leidt dit uiteindelijk tot een faillissement. TSN is één van de aanbieders die in Ede hulp bij het huishouden aanbieden. Toen de problemen bij TSN bekend werden heeft de gemeente Ede alle door haar gecontracteerde aanbieders gevraagd of zij in principe bereid zijn om cliënten en medewerkers van TSN over te nemen. Alle aanbieders waren bereid daarover met de gemeente mee te denken.

Begin februari 2016 heeft de gemeente van de bewindvoerders van TSN een voorstel ontvangen voor landelijke overname door Familiezorg/Buurtzorg. Doordat was uitgegaan van onjuiste tarieven stond Ede in eerste instantie niet op de lijst van gemeenten waarmee de organisatie afspraken wilde maken. Nadat bleek dat de door Ede afgesproken tarieven voor hulp bij het huishouden in 2016 contractueel hoger liggen dan de minimale tarieven, heeft Ede in tweede instantie ook een aanbod gekregen.

Tot de condities van Familiezorg/Buurtzorg voor overname van TSN behoort de voorwaarde dat in 2016 een eenmalige extra transitievergoeding aan haar betaald wordt. Gemeente Ede stemt daar niet mee in omdat dit zou betekenen dat een dergelijke vergoeding ook aan de andere aanbieders zou moeten worden betaald. Anders is er mogelijk sprake van ongeoorloofde staatssteun. 

BESLUIT Het is voor de gemeente Ede belangrijk dat de continuïteit voor zowel de cliënten als medewerkers van TSN zo veel mogelijk gewaarborgd is. Met alle huidige gecontracteerde aanbieders voor hulp bij het huishouden is dit besproken. De uitkomst daarvan is dat Opella en Maanderzand bereid zijn om cliënten over te nemen van TSN, en tevens het huishoudelijk personeel van TSN in dienst te nemen. Hierdoor wordt continuïteit van zorg geboden en behoud van werkgelegenheid gerealiseerd. De andere gecontracteerde aanbieders voor hulp bij het huishouden steunen deze wijze van continuering van de TSN dienstverlening door Opella en Maanderzand.

De gemeente Ede heeft de bewindvoerders van TSN geïnformeerd met lokale aanbieders verder te willen gaan. Hierop heeft TSN toegezegd mee te zullen werken aan een soepele overgang.

In totaal ontvangen in Ede ruim driehonderd cliënten hulp bij het huishouden van TSN. Het betreft daarbij ongeveer zeventig (parttime) medewerkers. De medewerkers zijn inmiddels landelijk door de bewindvoerders van TSN geïnformeerd dat een deel van de huidige medewerkers zullen worden overgenomen door Buurtzorg en een deel door lokale aanbieders.

Het college is verheugd dat in een open dialoog deze afspraken met Opella en Maanderzand gemaakt zijn. Volgens wethouder Ligtelijn-Bruins hoeven de huidige cliënten van TSN niet bang te zijn dat ze zonder hulp komen te zitten: hulp bij het huishouden is gewaarborgd.