• Robin van Lonkhuijsen

Ook in Ede veel discussie over Nashville-verklaring

EDE De zogenoemde Nashville-verklaring leidt ook binnen Edese kerken tot veel discussie. De meeste predikanten in de gemeente hebben het pamflet, dat in 2017 is opgesteld in de Amerikaanse stad Nashville, niet ondertekend. Zeker vier dominees deden dat wel.

Danny van Zeggelaar

In het document staat onder meer dat ,,God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw''. En: ,,Wij ontkennen dat God het huwelijk heeft bedoeld als een homoseksuele relatie''.
Daarnaast ontkennen de ondertekenaars dat ,,seksuele aantrekkingskracht voor hetzelfde geslacht onderdeel is van de goedheid van Gods oorspronkelijke schepping''. Tegelijk wordt benadrukt dat mensen die ,,bij zichzelf een homoseksuele gerichtheid herkennen'' binnen de christelijke gemeente een volwaardige plaats hebben.

BOODSCHAP De vier predikanten uit de gemeente Ede die onder het pamflet staan, zijn twee dominees van de Hersteld Hervormde Gemeente in Lunteren, een dominee van de Hervormde Gemeente in Harskamp en dominee M. Joosse van de Gereformeerde Gemeente in Ede. Alleen laatstgenoemde was bereikbaar voor een reactie. ,,Het is niet leuk als zoiets negatief wordt geduid", zegt Joosse. ,,Ik probeer als predikant het evangelie te laten klinken als boodschap van redding, genade en verlossing. En dat is voor alle mensen. Niet voor een bepaalde groep. Er zijn wel dingen die wij een zonde noemen."

SCHEPPINGSGEGEVEN Joosse kan zich voorstellen dat de Nashville-verklaring als anti-homoseksueel wordt geduid. ,,De praktijk van twee mannen of twee vrouwen is op Bijbelse gronden niet de bedoeling. Maar iemand met een homofiele geaardheid, gerichtheid of gevoelens is net zo welkom als iedereen. Het gaat mij er niet om negatief te doen over andere relaties. Ik zou het in die zin positief willen duiden: de verhouding tussen man en vrouw, als scheppingsgegeven."

ONVERANTWOORD Diverse predikanten die de verklaring niet hebben ondertekend, willen geen commentaar geven, omdat de zaak te gevoelig ligt. Eén van hen noemt de ontstane commotie ,,al erg genoeg". Dominee Nico van den Houten van de Hervormde Kleopasgemeente in Ede wil wel reageren ,,Ik heb een ander standpunt dan deze verklaring", zegt hij. ,,Ik kan mij goed vinden in de verklaring van de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)." Die zei dat de tekst van het pamflet ,,theologisch eenzijdig, gesloten en pastoraal onverantwoord" is. ,,Je hebt te maken met mensen, niet met standpunten. Bovendien hebben wij in onze gemeente ook mensen met een andere geaardheid en die zijn van harte welkom."

RUIMTE Via sociale media hebben inmiddels ook enkele prominente Edenaren van zich laten horen. Wethouder Vreugdenhil (CDA) citeerde een uitspraak van de katholieke theoloog en pastor Jan van Kilsdonk, die homoseksualiteit ,,een vondst van de Schepper" noemde. Voorzitter Albert Schol van Raad van Kerken in Ede reageerde op Twitter dat er binnen de PKN ,,ruimte hoort te zijn en geen exclusiviteit". ChristenUnie Ede-fractievoorzitter Cora Otter deelde op Facebook een bericht van landelijk partijleider Gert-Jan Segers, die afstand nam van de verklaring. De Edese SGP zegt op Twitter dat het gaat om ,,een landelijk thema" en verwijst naar de verklaring van landelijk SGP-leider Cees van der Staaij, die de verklaring heeft ondertekend.