• Janus Visser

Onderzoek verplaatsing Cultura naar Achterdoelen

EDE Burgemeester en wethouders van Ede stellen een bedrag van 25.000 euro beschikbaar om een onderzoek te laten verrichten van een integraal financieel haalbaarheidsonderzoek naar de verplaatsing van Cultura naar de Achterdoelen en naar de verkoop van de huidige Cultura locatie.

Voor Ede Centrum en Cultura doet zich een "once in a lifetime opportunity" voor. Door leegstand is het complex van de Achterdoelen (nog) beschikbaar voor huisvesting van Cultura. Verhuizing van Cultura naar de Achterdoelen zou volgens het college van b en w een enorme stap betekenen in het levendiger maken van Ede Centrum.

HOTEL Er is belangstelling uit de markt om op de Cultura locatie een hotel te vestigen. Omdat er meerdere initiatieven in de gemeente Ede lopen, is een actualisatie van de 'Marktstudie hotels' uitgevoerd. Het onderzoek is nog niet geheel afgerond, omdat er recente ontwikkelingen zijn die nog moeten worden verwerkt. Duidelijk is in elk geval dat er, omdat het aantal (nu bekende) initiatieven de berekende marktruimte overschrijdt, een bestuurlijke afweging gewenst is. ,,Wij stellen voor om de uitkomst van het financiële haalbaarheidsonderzoek op het moment van definitieve besluitvorming over mogelijke verplaatsing van Cultura mee te nemen."

FINANCIËN B en w stellen daarom verder een integraal financieel vervolgonderzoek voor, waarbij naar alle financiële aspecten wordt gekeken, die samenhangen met de verplaatsing van Cultura. ,,De uitkomst van het onderzoek is het effect op de begroting uitgedrukt in een structurele jaarlijkse last." Met Van den Brink Onroerend Goed BV, de eigenaar van de Achterdoelen, wil Ede een intentieovereenkomst sluiten, ,,waarin partijen de intentie uitspreken om binnen een nader te bepalen periode tot besluitvorming te komen over de verplaatsing van Cultura naar de Achterdoelen."

In dat geval verklaart Ede dat zij streeft naar de verplaatsing van Cultura, mits financieel haalbaar. En dat Van den Brink daartegenover verklaart dat hij het pand niet duurzaam zal verhuren of verkopen aan een derde partij, gedurende de afgesproken periode.