• Pixabay

Onderzoek naar overlast Japanse duizendknoop

EDE De preventie en de bestrijding van de Japanse duizendknoop moet volgens ChristenUnie-raadslid Pieter Jansen ook door de gemeente Ede grondig worden aangepakt. ,,De ernst van de situatie vraagt om een snel en adequaat optreden."

Jan de Boer

De Japanse duizendknoop, een frisgroene plant, met mooie bladeren, is uitgegroeid tot een groen monster. Door het hele land, van Leeuwarden tot Maastricht, zijn gemeenten begonnen met grootschalige bestrijding van de exoot. Volgens de International Union of Nature Conservation behoort de plant tot de honderd meest woekerende exoten ter wereld. In Engeland heeft de exoot al zo veel schade aangericht dat grond vervuild met Japanse duizendknoop niet meer vervoerd mag worden zonder speciale vergunning.

SCHADE Voor de komende drie jaar heeft de gemeente Amersfoort bijna een half miljoen euro uitgetrokken om de Japanse duizendknoop in de stad te bestrijden. De Japanse duizendknoop zorgt daar al langer voor schade aan woningen, wegen en bouwwerken. Uit beantwoording van raadsvragen door de ChristenUnie blijkt dat deze plant ook binnen de gemeente Ede voor problemen zorgt.

Pieter Jansen diende tijdens de raadsvergadering een motie voor om voor de vestrijding van de Japanse duiznedknoop geld beschikbaar te stellen. ,,Met een communicatiestrategie moeten bewoners en bedrijven worden geïnformeerd over de Japanse duizendknoop, waarbij gebruik gemaakt moet worden van wat andere gemeenten hier al voor hebben ontwikkeld. Er moet onderzocht worden hoeveel budget er nodig is voor de preventie en bestrijding van de Japanse duizendknoop, waarbij gebruik gemaakt kan worden wat andere gemeenten hier al over hebben. Het college dient uiterlijk eind 2017 met een voorstel komen voor de dekking van de nodige financiële middelen."

Wethouder Leon Meijer had er niets op tegen om met de gemeenteraad de handen ineen te slaan om wat te doen tegen de Japanse duizendknoop. ,,Het college zal in beeld brengen wat de omvang van de overlast van de Japanse duizendknoop in Ede is en wat het nodige budget daarvoor moet zijn."