• Het voormalige voetbalveld aan de Weversteeg. Hier is naast woningbouw ook het nieuwe MFDO gedacht.

    Wim Mulder

Ondernemers O2 bijna unaniem voor woningen in Otterlo-Oost

OTTERLO De leden van Ondernemersvereniging Otterlo Ondernemend (O2) steunen vrijwel unaniem de plannen van de gemeente Ede om de uitbreiding van het dorp aan de oostzijde te laten plaatsvinden. Dat blijkt uit een enquête die het bestuur van de vereniging de afgelopen weken onder de leden heeft gehouden. Ruim de helft van de ondernemers heeft gestemd.

Wim Mulder

Nu de balans is opgemaakt blijkt 96 procent zich te kunnen vinden in de bebouwing van de voormalige voetbalvelden aan de Weversteeg en de Onderlangs. Die locaties zijn vrijgekomen na de verhuizing van SV Otterlo naar het nieuwe Sportpark Kastanjebos aan de Hoenderloseweg. De uitslag van de peiling onder de leden is een steun in de rug van het O2-bestuur dat zich ook voor de bouw aan de oostzijde had uitgesproken. Dat standpunt is ook kenbaar gemaakt aan het bestuur van Otterlo's Belang.

NIEUWE DORPSHUIS De verwachting is dat de gemeente het ontwerp-bestemmingsplan voor Weversteeg en Onderlangs binnenkort ter visie zal leggen. In de plannen zijn aan de Weversteeg in totaal 67 woningen voorzien. Naast de bouw van appartementen wordt ook gedacht aan de realisering van grondgebonden woningen. Op het oude voetbalveld wordt bovendien plaats ingeruimd voor het nieuwe Multifunctionele Dorpshuis Otterlo (MFDO). Dat moet in de plaats komen van het huidige dorpshuis De Aanloop en de sterk verouderde SERO-sportzaal, die nu beide nog gevestigd zijn aan de Sportlaan. Voor de Weversteeg gaan de plannen uit van in totaal ongeveer tien vrijstaande woningen.

Samenvattend komt het erop neer, dat de plannen voorzien in de grootste uitbreiding van Otterlo sinds 25 jaar. Uit eerdere onderzoeken is gebleken, dat er grote behoefte bestaat aan woningbouw in het dorp om te kunnen voorzien in de lokale behoefte. Met de komst van het MFDO kan een huis voor het gehele dorp ontstaan met ruimte voor tal van activiteiten, waarvan een deel nu plaatsvindt in De Aanloop. De bedoeling, dat onder meer bedoeld Muziekvereniging OBK, Toneelvereniging Kunst Veredelt en de Ericaschool gebruik gaan maken van de nieuwe accommodatie. De nieuwe sportzaal moet in eerste instantie sportvereniging BSVO uit de brand helpen. De huidige sportzaal voldoet al jaren niet meer aan de eisen des tijds. Bovendien komt er in het MFDO ook plek voor andere sportbeoefenaren en voor het geven van uitvoeringen.

NATUURLIJK OTTERLO Met name de Stichting Natuurlijk Otterlo verzet zich tegen de gemeentelijke plannen. Volgens die stichting bedreigen die de natuur aan de oostzijde van het dorp. In eerste instantie richtten de bezwaren zich op bebouwing van de Onderlangs, maar ook bebouwing van de Weversteeg vindt men geen goed idee. Daarom is recent nog een pleidooi gehouden om uitbreiding aan de westzijde te laten plaatsvinden. Daarbij tekende de stichting overigens wel aan, dat ook zij overtuigd is van de noodzaak van bijvoorbeeld de komst van het multifunctionele dorpshuis. Mocht de stichting gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden om bezwaar te maken, dan zal dat naar verwachting leiden tot een aanzienlijke vertraging van de uitvoering van de plannen, zoals die binnenkort gepresenteerd zullen worden.