• Google Streetview

Ondanks gemor toch voorkeur tunnel Emmalaan

EDE De gemeenteraad van Ede lijkt in grote meerderheid voorstander van het aanleggen van een nieuwe tunnel voor fietsers onder de Emmalaan. Veel vragen hadden de raadsleden over het participatieproces met de bewoners. Verkeerswethouder Peter de Pater bleek bereid een beschikbaar bedrag van 800.000 euro te willen gebruiken voor de aanleg. Alleen volgens de PvdA, SGP en Ede Nu is het onderwerp nog niet rijp voor behandeling in de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad.

Jan de Boer

Samen met de bewoners keek het gemeentebestuur intensief naar varianten voor een veilige oversteek. Omdat de tunnel via de Oude Bennekomseweg het best betaalbaar is en zorgt voor de beste doorstroming van het kruisende autoverkeer op de Emmalaan koos Ede voor deze variant. Ook zorgt een tunnel onder de Emmalaan voor de beste effecten qua bereikbaarheid van Ede.

Omwonenden die participeerden in een werkgroep kozen voor een oplossing die drie miljoen euro duurder is. Ruben van Druiten (BurgerBelangen) vindt het finale plan ook het beste plan. ,,Andere plannen zijn inhoudelijk bekeken." Anne-Jan Telgen (CDA) is voorstander van een betaalbare fietsvoorziening. Volgens Niek van den Brink (ChristenUnie) is het prijsverschil tussen de twee tunnelvarianten wel heel groot.

VERSCHILLENDE REACTIES Marcella van Soolingen (D66) zag nog geen licht aan het eind van de tunnel. ,,Er is te veel ingezoomd op de Emmalaan alleen." Rasit Görgülü (Democratische Kiezers Ede) vindt het moeilijk uit te leggen dat de variant die de omwonenden willen 100 procent duurder is. Rina Moorman (Ede Nu) stelt dat de participanten zich niet serieus genomen voelen. ,,Waarop is de keuze van het college gebaseerd. Het voorstel is nog niet beslisrijp."

,,Het participatieproces is een gemiste kans," aldus Karin Bijl (PvdA). ,,Wordt er wel alles uit de kast gehaald voor waar de tunnel moet komen," vraagt Gert Jan Koster (Gemeente Belangen) zich af. Volgens Peter van Leusden (GroenLinks) kiest het college de variant die het minste draagvlak bij de bewoners heeft. ,,Klip en klaar moet duidelijk zijn hoe een proces loopt." Hij stelt een eindoordeel nog even uit.

Pieter Kool (SGP) stelt dat er nog veel werk aan de winkel is. ,,Vooraf zijn te weinig of geen kaders gesteld." Sjoerd Bakker (VVD) doet het pijn dat er in het proces met de bewoners veel mis is gegaan. ,,Wij zien graag een extra onderbouwing. Waarom kost het ene project 6.1 miljoen en het ander 3.2 miljoen."

GOEDE TOEPASSING Het proces kende een vervelende start, erkent wethouder Peter de Pater. ,,Verwachtingen van de bewoners kunnen we niet waarmaken. Als college hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen. Wij willen één variant realiseren. In het participatieproces hadden zaken beter gekund. Met een tunnel onder de Emmalaan zorgen we voor een beter bereikbaar en veiliger Ede. Het college wil bij de uitwerking van het ontwerp maximaal zorgen voor een zo leefbare en zo goed mogelijke inpassing."