• De beoogde locatie van het zonnepark. Op de achtergrond de gebouwen van de Wageningen Universiteit.

    Danny van Zeggelaar

Omwonenden buitengebied starten petitie tegen zonnepark

EDE Omwonenden van het geplande 'zonnepark' aan de Dijkgraaf en Langesteeg in Bennekom zijn niet blij met de komst van dat zonnepark. Ze zijn een petitie gestart en hopen dat het plan niet doorgaat.

Danny van Zeggelaar

Op een weiland op de grens van Bennekom en Wageningen moet ie komen: een zonnepark ter grootte van tien hectare. Blij zijn de omwonenden niet met het plan van LC Energy, een bedrijf dat volgens zijn eigen website is voortgekomen uit een samenwerking tussen een Nederlands ingenieursbureau en een Britse investeringsmaatschappij.

De plannen voor het zonnepark kwamen in juni naar buiten, toen een groepje omwonenden werd uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Omwonenden hebben flinke bedenkingen bij het plan en hebben zich verenigd in een comité. ,,Ik sprak daar niemand die voor was", zegt omwonende Gerrit van den Brink. ,,Er is een heel scala aan argumenten te noemen waarom hier geen zonnepark moet komen."

LANDBOUWGROND Ten eerste, zo zegt Van den Brink, is de landbouwgrond schaars. ,,Zeker in deze regio. Onlangs is in het Binnenveld al driehonderd hectare teruggegeven aan de natuur. Het is kostbare grond. Concreet voor deze locatie geldt ook dat dat er naast het beoogde zonnepark een bosje ligt. In dat bosje zitten reeën, hazen, fazanten. Die lopen heel veel in en uit dat bosje. Als dat zonnepark er komt, dan komt er een hek omheen en wordt het voor de natuur geblokkeerd."

Het comité begrijpt ook niet dat er juist op deze plek een zonnepark komt. ,,De natuurlijke buffer moet hier behouden blijven", vindt Reyer Achterstaat. Ook Evert Jochemsen sluit zich daar bij aan. ,,Mensen wandelen en hardlopen hier. Jarenlang was het een stiltegebied. En nu gaan we er zonnepanelen neerleggen. De hele agrarische sector in de gemeente Ede moet nog zoveel asbest vervangen, waar je ook zonnepanelen op kunt leggen. Want daar zijn we niet tegen. Als je dan nog niet aan je klimaatdoelen voldoet, dan kun je verder kijken." Dat vindt ook Achterstraat. ,,Het is een oppervlakteverslindende energiewinning. Als je zonnepanelen op daken legt, heb je twee- of zelfs driedubbel gebruik van ruimte."

PILOT Het zonnepark wordt gebouwd als pilot. Het gemeentebestuur antwoordde in juni op vragen van CDA-voorman Jan-Pieter van der Schans dat die pilot zowel op de 'haalbaarheidsfase' als de 'beheerfase' betrekking heeft, zonder precies te melden hoe lang de effectieve pilot gaat duren. ,,De effecten zie je niet in een of twee jaar", zegt Van den Brink. ,,Vijf jaar is het minimum. Het heeft er schijn van dat de pilot wordt gebruikt om het park snel te realiseren."

De omwonenden zijn tegen het zonnepark een petitie gestart op www.petities.nl. Op de website www.dekraats-nergena.nl staat bovendien een uitgebreide pleitnota waarin het comité de bedenkingen tegen het zonnepark uiteen zet. Op die website is ook de link te vinden naar de petitie.