• De Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen.

    ANP BART MAAT

Ombudsman mengt zich in 'Lelystad-discussie'

EDE De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen vraagt in een brief de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, om haar visie op participatie en inspraak van bij Lelystad Airport betrokken burgers en hoe zij hier in de toekomst mee om zal gaan.

De Nationale Ombudsman vindt het belangrijk dat de overheid burgers betrekt bij beslissingen die genomen worden over hun leefomgeving. ,,Er moet ruimte zijn voor inspraak en participatie van burgers'', zegt hij in een persbericht. Aanleiding vormt de toenemende weerstand tegen Lelystad Airport. Het vliegveld moet vanaf april 2019 vakantievluchten gaan overnemen van Schiphol. Burgers die wonen onder de geplande vliegroutes vrezen voor geluidshinder, natuurschade en financiële schade voor de recreatiebranche. Zij stellen het besluitvormingsproces en de beperkte rol die hun door de overheid is toebedeeld ter discussie.

Enkele burgers, onder wie Max van Arnhem en Baris Brugman uit Hoenderloo en Gerard Buursen uit Wezep (Bewonersgroep HoogOverWezep), hebben zich tot de Nationale Ombudsman gewend met hun zorgen over de gevolgen van de uitbreiding van Lelystad Airport en met klachten over het besluitvormingsproces. Zij vinden dat zij onvoldoende zijn betrokken bij de besluitvorming over Lelystad Airport. Zij ontvingen vandaag bericht en zijn verheugd dat de Nationale Ombudsman aandacht heeft voor hun zorgen.

De Nationale Ombudsman wil van minister Van Nieuwenhuizen weten wat haar visie is op het standpunt van burgers dat zij onvoldoende zijn betrokken in het besluitvormingsproces en of zij ruimte voor verbetering ziet en zo ja, op welke manier. De minister moet binnen drie weken de schriftelijke vragen van de Nationale Ombudsman beantwoorden.

Vanavond is de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, te zien in Eén Vandaag over het niet serieus nemen van de overheid van burgers (NPO1 TV om 18.15 uur).