• Gemeente Ede

Nog geen besluit over sluiting overgang Kerkweg

EDE De Edese gemeenteraad heeft donderdag nog geen besluit genomen over de definitieve sluiting van de Edese spoorwegovergang Kerkweg. Eigenlijk is het de bedoeling dat de spoorwegovergang eind volgend jaar dichtgaat, maar raadsfracties willen dat de spoorwegovergang tussen Ede-Noord en Ede-Zuid langer openblijft.

Danny van Zeggelaar

Een petitie, protesten in de media, brieven aan de gemeenteraad. In Ede-Zuid wordt met grote zorgen gekeken naar de plannen van de gemeente om de spoorwegovergang bij de Kerkweg af te sluiten. Dat is nodig vanwege de introductie van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: iedere tien minuten gaat er straks een intercity rijden tussen Utrecht, Ede en Arnhem.

DERDE TUNNEL De gemeente heeft een paar jaar geleden al twee tunnels geopend: de Koepeltunnel (van de Hakselseweg naar de Frankeneng) en de fietserstunnel bij het oude Soma-terrein. Een autoverbinding tussen Ede-Zuid en Ede-Noord is er echter niet echt. Er loopt nu een onderzoek naar het nut en noodzaak voor een derde tunnel. De resultaten worden snel verwacht.

BARRIÈREWERKING Volgens Rasit Gorgülu van Democratische Kiezers Ede (DKE), die sprak mede namens D66 en de PvdA, was het de bedoeling de barrièrewerking van het spoor op te heffen, een aantal jaar geleden. ,,Nu liggen er tunnels en is de barrièrewerking alleen maar vergroot. Ede-Zuid heeft niets aan de tunnels die gebouwd zijn. Voor ons is het helder: een verbinding noord-zuid via de Kerkweg is noodzakelijk." Hij merkte op dat fietsers ,,nog altijd massaal kiezen,, voor de Kerkweg, in plaats van de fietstunnel.

IMPACT CDA'er Taeke Boersma zei ,,het belang" van een goede wijk-wijkverbinding te zien, maar nam het woord tunnel niet in de mond. ,,We staan voor een goede wijk-wijkverbinding." En SGP-raadslid Kool begreep niet waarom er nu al een besluit moet komen over de afsluiting van de overgang. ,,Dergelijke besluiten hebben impact: je moet er begrip voor vinden."

Wethouder De Pater meldde dat er nu een formeel besluit genomen moest worden. ,,We moeten formeel die wat ouderwetse gelijkvloerse overgang aan de openbaarheid onttrekken. Het afsluiten eind 2019 is iets contractueels." Het kost de gemeente namelijk geld áls de overgang niet dan, maar bijvoorbeeld eind 2021 opengaat, zoals mogelijk is. ,,Als de raad daar geld voor wil vrijmaken, dan is dat een duidelijke opdracht en gaan we kijken wat dat kost. De wijk-wijkverbinding is een andere dicsussie. Laten we dit jaar het onderzoek even afwachten."

BESLUITRIJP Maar de raad vond de antwoorden van De Pater nog niet genoeg om nu al te besluiten over de toekomst van de spoorwegovergang Kerkweg. De voltallige oppositie, op uitzondering van de VVD, vond het onderwerp nog niet 'besluitrijp'. De coalitiepartijen (CU, Gemeentebelangen, VVD en CDA) vonden het dat wel. Normaal gesproken genoeg voor de meerderheid, maar nu waren er meer leden van de oppositie dan de coalitie in de raadszaal. En dus wordt er op een later moment nog eens verder over gesproken.