• Gemeentehuis Ede

    SGP-jongeren Ede

Nizolaan blijft voorlopig open

EDE Het Edese college van burgermeester en wethouders gaat niet door met de plannen om de Nizolaan aan het openbare verkeer te onttrekken. Voorlopig blijft de Nizolaan daarom open.

Jan de Boer

Medio 2016 heeft een ontwerp onttrekkingsbesluit voor de Nizolaan ter inzage gelegen. Ede deed dit na overleg met de bedrijven Nizo en Vika, die op hun huidige locaties de bedrijven wilden uitbreiden en hun percelen wilden herinrichten. Scouting Pieter Maritz, eigenaar van het clubgebouwtje aan de Doolhoflaan, diende tegen het ontwerp onttrekkingsbesluit een zienswijze in waar met name aandacht werd gevraagd voor het brengen en halen van de jongste jeugd.

Over de onttrekking voerde Ede diverse gesprekken, waaruit uiteindelijk bleek dat Nizo en Vika voorlopig geen plannen hebben tot uitbreiding en herinrichting van hun percelen. In september 2018 vond een laatste overleg plaats tussen Vika en de gemeente Ede, schrijft wethouder Willemien Vreugdenhil in een memo aan de gemeenteraad. ,,Hieruit kwam naar voren dat Vika vanwege de overname door multinational de Givaudan de ruimtelijke ontwikkelingen pas in 2020 of later wil voortzetten. Vanuit Nizo was op dat moment vanaf december 2017 geen reactie op de planvorming of het proces meer ontvangen. In overleg met Vika is daarom besloten dat het project vanuit de gemeente zou worden stopgezet en er een nieuw project zou worden opgestart als de planvorming weer actueel zou worden bij Nizo en Vika".