• Pauw Media
  • Het bestuur van de Stichting Educatiecentrum De Goudsberg.

    Wim Mulder

Nieuwe stichting Educatiecentrum De Goudsberg

LUNTEREN Met het passeren van de stichtingsakte ten overstaan van notaris Sjirk Bijma van het kantoor Van Putten/Van Apeldoorn Notarissen is sinds maandagavond de Stichting Educatiecentrum de Goudsberg een feit. De ondertekening van de akte vond plaats in de Capitulatiezaal van Hotel De Wereld in Wageningen.

Wim Mulder

In dit hotel vonden op 5 mei 1945 de besprekingen plaats die leidden tot de officiële capitulatie van de Duitsers. De ondertekening van de capitulatie was ook in De Wereld.

VOORLICHTING EN EDUCATIE De kersverse stichting heeft ten doel het geven van voorlichting en educatie over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en het voorspel daarvan in het algemeen, en de geschiedenis van de Nationaal Socialistische Beweging (N.S.B.) als bron van nationalisme, extremisme, onverdraagzaamheid en anti-parlementarisme in een democratisch politiek bestel in het bijzonder.

Dat zal dan moeten gebeuren rondom en vanuit het voormalig Nationaal Tehuis van de NSB op de Goudsberg te Lunteren, beter bekend als `De Muur van Mussert', die in 1936 op de Goudsberg in Lunteren werd gebouwd.

HAGESPRAKEN NSB] Daar vonden onder meer de hagespraken van de NSB plaats.

RIJKSMONUMENT Recent heeft minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bekendgemaakt, dat zij de `Muur' wil aanwijzen als rijksmonument. Op dit moment ligt dat ontwerpbesluit ter inzage.

Tot woensdag 18 april kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort. Voorzitter van de nieuwe stichting is Karel Loeff, directeur van Erfgoedvereniging Bond Heemschut. Jan Kijlstra van de Stichting Erfgoed Ede is secretaris, terwijl onder anderen ook journalist Ad van Liempt en historicus Joost Roosendaal deel uitmaken van het bestuur.

OPVALLEND Opvallend is dat ook eigenaar Roderick Zoons van Recreatiecentrum De Goudsberg en zijn adviseur Ronald Busser tot bestuursleden zijn benoemd. Zoons maakte zich tot voor kort sterk voor de sloop van 'De Muur', omdat dit NSB-relict de plannen die hij heeft om het recreatiecentrum te moderniseren en te revitaliseren in de weg zou staan.

Bekijk ook eens het dossier over de 'Muur van Mussert' op deze website.