• Robin van Lonkhuijsen

Nieuwe school voor kinderen met psychische problemen in Ede

EDE Ede krijgt er vanaf 23 oktober 2017 een nieuw orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) bij in het gebouw van Eleos aan de Pascalstraat. Bij de totstandkoming van de school zijn gz-instellingen Eleos en De Hoop betrokken en samenwerkingsverbanden voor het voortgezet onderwijs )RefSVO) en het primair onderwijs (Berseba).

De school is bedoeld voor leerlingen van het voorgezet onderwijs die in (deeltijd)behandeling zijn en daarnaast ook onderwijs volgen. Deze kinderen zijn in behandeling voor autisme, angst-, persoonlijkheids,- stemmings- of eetstoornissen of depressiviteit. Ook wordt de school opengezet voor leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs. De groepen zullen ongeveer acht tot tien kinderen groot zijn. De leerlingen zullen in de meeste gevallen het onderwijs in deze nieuwe voorziening maar ongeveer drie maanden volgen, afhankelijk van de duur van hun behandeling. Het onderwijs wordt in nauw overleg met de school van herkomst bepaald, welke ook zorgt voor de lesmethoden en -materialen. Daarnaast wordt gekeken naar een zo goed mogelijke terugkeer naar de eigen school.