• Impressie herontwikkeling Bergansiuskazerne

    HERMON Erfgoed, Felsch architecten en Leon Broeren architecten
  • Ondertekening van de koopovereenkomst

    Gemeente Ede

Nieuwe eigenaar voor P.L. Bergansiuskazerne

EDE Herontwikkelaar/belegger HERMON Erfgoed en de gemeente Ede hebben op woensdag 27 juni een koopovereenkomst getekend over de P.L. Bergansiuskazerne in Ede. Hiermee is HERMON Erfgoed de nieuwe eigenaar van de voormalige kazerne geworden. HERMON Erfgoed zal de kazerne restaureren en transformeren naar twintig zelfstandige huurappartementen en een algemene ruimte voor gezamenlijke- en/of buurtfuncties. 

Bij de herontwikkeling zullen alle bijzondere en waardevolle bouwkundige elementen behouden blijven, in de nieuwe plannen is dit zelfs het uitgangspunt. Zo blijft de kenmerkende, expressionistische bouwstijl en de U-vormige plattegrond behouden. De inmiddels verdwenen klokkentoren zal bij de restauratie teruggeplaatst worden. Evenals de verdwenen karakteristieke glas-en-lood ramen in de trappenhuizen. Deze zullen in een eigentijdse stijl teruggebracht worden.

De toekomstige appartementen zullen bestemd zijn voor ouderen van vanaf vijftig jaar, die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen en die aangesloten zijn bij de coöperatie Vitalius. De coöperatie is voor deze herontwikkeling opgezet. De bewoners van Vitalius streven ernaar om wonen, werk en zorg zoveel mogelijk zelf te organiseren door samen te werken en elkaar te helpen. 

GESCHIEDENIS De uit 1936 stammende kazerne heeft een bijzondere gebruikersgeschiedenis. Het gebouw dat aanvankelijk een school voor reserveofficieren huisvestte werd in de oorlog door de Duitsers en later door de Canadezen gebruikt. Na de oorlog werd de kazerne weer in gebruik genomen als opleidingscentrum van het leger. In de laatste jaren dat de Bergansiuskazerne door de landmacht werd gebruikt, was de facilitaire dienst erin gevestigd. In 2011 kwam de Bergansiuskazerne samen met nog zes andere kazernes in handen van de gemeente Ede. Met de herontwikkeling van HERMON Erfgoed zal de Bergansiuskazerne een woon- en een maatschappelijke functie krijgen.

Er zijn nog een aantal appartementen beschikbaar voor de verhuur. Meer informatie over Vitalius is te vinden op www.vitalius.nl. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2019 gestart worden met verbouw -en restauratie werkzaamheden.