Nieuw woonzorgcentrum op oude locatie 't Streek

EDE Een nieuw woonzorgcentrum als vervanging van de 'oude' Klinkenberg. Dat zijn de plannen aan de Amsterdamseweg. Op de locatie van de voormalige technische school 't Streek komt een nieuwe locatie van Vilente waar mensen met complexe aandoeningen kunnen wonen.

Vilente en de gemeente Ede tekenden deze week de koopovereenkomst voor de grond. Wethouder Ruimtelijke Ordening, Marije Eleveld is positief over de plannen: ,,Een gewijzigd bestemmingsplan moet de nieuwbouw mogelijk maken. De gemeente Ede werkt graag mee aan een prachtige groene woonplek voor mensen die dat hard nodig hebben. Onze aandacht gaat daarbij wel uit naar een goede afwikkeling van het verkeer."

Op dit moment huisvest Vilente haar bewoners tijdelijk op het voormalig terrein van de Simon Stevin kazerne. Het nieuwe woonzorgcomplex aan de Amsterdamseweg is bedoeld ter vervanging van die tijdelijke locatie. ,,Het terrein aan de Amsterdamseweg ligt aan de rand van het centrum, dichtbij voorzieningen en in nabijheid van het bos. Een prachtige plek", vertelt José van Vliet, bestuurder van Vilente. ,,De toekomstige bewoners zijn vaak minder mobiel en hebben, door de ligging van het woonzorgcentrum, toch contact met de buurt en met de natuur."

BESTEMMINGSPLAN Voor de nieuwbouw is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. De gemeenteraad heeft in maart van dit jaar besloten om hiervoor de zogeheten coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening toe te passen. Dat betekent dat een ontwerp van het bestemmingsplan gelijktijdig ter inzage ligt met een ontwerp omgevingsvergunning. Omwonenden zijn over de plannen en procedures actief geïnformeerd met een brief en tijdens inloopbijeenkomsten. Veel aandacht tijdens die avonden ging uit naar de verkeerssituatie. De gemeente Ede pakt dit vraagstuk, samen met omwonenden en Vilente, zorgvuldig op.

Het college van burgemeester en wethouders stemde op dinsdag 5 juli in met het ontwerp bestemmingsplan voor de nieuwbouw. Vanwege de vakantieperiode legt de gemeente Ede het plan vanaf vier augustus voor zes weken ter inzage voor eventuele zienswijzen. Hierover ontvangen mensen in de directe omgeving nog een brief van de gemeente.