• Freek Wolff
  • Freek Wolff
  • Freek Wolff
  • Freek Wolff
  • Freek Wolff
  • Freek Wolff

Negentien onderscheidingen tijdens traditionele Lintjesregen

EDE Achttien inwoners en één oud-inwoner van de gemeente Ede hebben dinsdagmorgen een lintje gekregen uit handen van burgemeester Cees van der Knaap. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse Lintjesregen in congrescentrum De Reehorst, ter gelegenheid van de viering van Koningsdag op woensdag 27 april.

Twee inwoners van Ede en een inwoner van Bennekom werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Vijftien inwoners van de gemeente werden onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een oud-inwoner van Ede werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding kreeg zij uit handen van Commissaris van de Koning Clemens Cornielje.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Marijke van Haaren-Koopman, 64 jaar, Lochem (voorheen Ede)

Is achtereenvolgens vier jaar CDA-raadslid en vijf jaar wethouder in de gemeente Ede geweest en was daarna acht jaar gedeputeerde in de provincie Gelderland. Ook was/is zij voorzitter van: Fietsersbond, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland, Stichting Veren Gelderland, Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, Stichting Zero Emissie Busvervoer, Comité van Toezicht GO-EFRO-programma en Stichting Behoud en Instandhouding Commanderij Doesburg. Verder is zij al jaren lid van de Raad van Advies Koninklijke Burgers Zoo, lid van de Raad van Toezicht Nederlands Openluchtmuseum, lid van de Commissie NRC Handelsbladlezers, lid van de Raad van Economische Aangelegenheden van het Aartsbisdom Utrecht, lid van het Formule E-Team, bestuurslid World Cycling Alliance en lid van het Comité van Aanbeveling Stichting Helene Kröller-Müller Fonds. Op dit moment is Marijke van Haaren-Koopman wethouder in de gemeente Berkelland.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

Nasra Esse-Abdi, 66 jaar, Ede

Zet zich al twintig jaar intensief in voor de Vereniging Afrikaanse Vrouwen Nederland en voor Stichting TIYE International, een nationaal platform waarbij vrouwenorganisaties afkomstig van buiten Europa zich aan kunnen sluiten. Vanaf 1993 biedt zij hulp aan vluchtelingen, met name aan Somalische landgenoten. Ook ondersteunt zij zo nodig anderstaligen. Daarnaast zet zij zich belangeloos in voor Vluchtelingen Werk Ede en is medeorganisator van de Internationale Vrouwendag in Ede. Zij vervult een brugfunctie tussen verschillende bevolkingsgroepen in Ede en is intermediair tussen Somalische Edenaren en zorgaanbieders.

Jan Kees Eweg, 71 jaar, Bennekom

Heeft ruim 42 jaar vrijwilligerswerk verricht op gebied van muziek, in het bijzonder voor de Federatie van Amateur Symfonie Orkesten (FASO). In 1973 heeft hij met Arnold Swillens het FASO Blazersensemble opgericht en was tot 2015 bestuurslid. Daarnaast is hij twintig jaar penningmeester bij het begeleidingsorkest Orchestra Columna. In 2005 werd hij lid van het hoofdbestuur van FASO en is hij tien jaar penningmeester geweest. Hij heeft de organisatie naar een professioneel niveau gebracht en ervoor gezorgd dat de muziekbibliotheek van FASO een goed onderdak kreeg.

Jan Hulsegge, 80 jaar, Ede

Was van 1974 tot 1995 werkzaam als muziekleraar bij 's Heeren Loo. Hij is medeontwikkelaar van het 'snoezelen'. De mede door hem ontwikkelde snoezelruimtes zijn breed verspreid in zorginstellingen in binnen- en buitenland. Deze voor geestelijk beperkten effectief gebleken activiteit heeft zich verbreed naar de zorg voor psychiatrische patiënten, demente ouderen, alzheimerpatiënten en mensen met een burn-out. In 1986 was hij medeauteur van het eerste snoezelboek, dat zorgde voor een nieuwe werkwijze in de zorg. Het werd in veel landen uitgebracht. Daarnaast heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het verhogen van de levensomstandigheden van verstandelijk beperkten in Polen door daar 'snoezelruimtes' in te richten.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gijsje Braafhart, 69 jaar, Ede

Is ruim 32 jaar als vrijwilliger actief. Jarenlang verleende zij, na het overlijden van haar ouders, mantelzorg aan haar drie verstandelijk gehandicapte broers (twee broers zijn inmiddels overleden). Ze verleent ook mantelzorg aan anderen, aan een ieder die op haar pad komt en die mantelzorg nodig heeft. Daarnaast is zij vrijwilligster bij zorg- en dienstencentrum Bethanië in Ede. Ze is ook al jaren collectant voor het Reumafonds en voor Vluchtelingenhulp.

Gert Bruil, 74 jaar, Ede

Was tot 2006 als directeur werkzaam bij (wegen)bouwbedrijf Bruil-Kombex Arnhem en is ruim 45 jaar actief als vrijwilliger. Als directeur zette hij zich belangeloos in voor de ontwikkeling van deze branche. Vanaf 1984 is hij actief voor Rotary Club Ede, met name voor goede doelen door fondsenwerving zoals het Groot Edes Dictee. Andere projecten waar hij een voortrekkersrol vervulde zijn: Oncocar voor Ziekenhuis Gelders Vallei, Voedselbank Ede en kindervakanties met het Rode Kruis voor kansarme kinderen uit Ede. Als voorzitter van de Stichting Golf Renkum heeft hij in 2004 een bij de Veluwe passende golfbaan weten te realiseren.

Henk Germans, 73 jaar, Bennekom

Heeft ruim veertig jaar vrijwillige activiteiten verricht. Vanaf 1986 is hij ouderling voor de Gereformeerde Kerk Bennekom, de Brinkstraatkerk. Eerder was hij evangelisatie ouderling voor de Gereformeerde Kerk Ede en later de Gereformeerde Kerk Bennekom. Hij was negentien jaar lang organisator en voorzitter van Bennekom Zingt. Hij heeft als vrijwilliger werkzaamheden verricht voor Stichting Shop-id (Oost Europa), het Rode Kruis en Calimero (dagcentrum voor jeugdige met een geestelijke en lichamelijke beperking) van 's Heeren Loo.

Wilma Giroldi, 59 jaar, Ede

Leidt al ruim vijftien jaar hulphonden op voor Stichting Hulphond Nederland. Honden komen bij haar als ze acht weken oud zijn en het opvoeden neemt één tot anderhalf jaar in beslag. Ze steekt er veel tijd in, zodat de hond kan 'afstuderen' en een zwaar gehandicapte er een goede hulp aan heeft. Met het inzetten van een hulphond vergroot de zelfredzaamheid van de eigenaar en wordt de re-integratie in de samenleving bevorderd. Ze deelt haar ervaringen met Hulphond Nederland en als honden in opleiding extra zorg, aandacht, observatie of training nodig hebben, is ze altijd bereid te helpen.

Henda Huisman-Oosterbroek, 61 jaar, Ede

Heeft ruim dertig jaar mantelzorg verleend aan haar ouders (beiden overleden) en haar broertje die het Down Syndroom heeft. Daarnaast is zij al vijftien jaar werkzaam als vrijwilliger namens Johanniter Hulpverlening op de afdeling Oncologie in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Vanaf 2011 is zij als coördinator verantwoordelijk voor alle vrijwilligers die via Johanniter hulpverlening werkzaam zijn binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Do Ligtelijn, 63 jaar, Ede en Gerrie Ligtelijn-Bruins, 63 jaar, Ede

Do Ligtelijn is werkzaam als senior projectmanager bij het Maritiem Research Instituut Nederland en Gerrie Ligtelijn-Bruins is wethouder in de gemeente Ede. Daarnaast verrichten zij al meer dan veertig jaar mantelzorg. In 1974 was Gerrie Ligtelijn-Bruins werkzaam bij een kinderhuis, dat ging sluiten. Voor twee kinderen met een beperking was geen opvang voor handen. Het echtpaar besloot ze in huis te nemen. Een van hen wilde liever in een ander kinderhuis wonen. De ander, Eric, bleef bij het echtpaar. Het gezin breidde zich uit met twee zonen en Eric was als een broer voor hen. Toen Eric twaalf was ging hij voor speciale zorg wonen in een zorginstelling. Tot op de dag van vandaag is Eric onderdeel van de familie gebleven, komt nog altijd eens in de twee weken logeren en ook wordt het contact met zijn moeder en zus onderhouden.

Gerard Roes, 71 jaar, Ede

Was tot 2006 werkzaam als manager van de facilitaire dienst bij Victoria Vesta/ RVS /ING verzekeringen. Hij begon in 2000 als vrijwilliger bij muziekvereniging OBK Bennekom en maakte de overstap naar de Egerländerkapel Ede en het Enka Mannenkoor Ede. Bij De Medewerker actualiseerde hij de vacatures en hielp hij velen aan een vrijwilligersplek. Bij wijkcentrum De Velder in de Edese wijk Veldhuizen heeft hij de kindervrijmarkt op Koningsdag, Open Tafel voor wijkgenoten en de Herensociëteit Heerenleut opgezet. Mede hierdoor is De Velder een laagdrempelige ontmoetingsplek met onderlinge burenhulp en vriendschap.

Jaap Ubbels, 86 jaar, Ede

Was tot zijn pensioen in 1991 werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek in Ede. Ruim veertig jaar is hij vrijwilliger voor de Stichting Nederlands Tegelmuseum. Hij was 23 jaar secretaris van het bestuur en aansluitend heeft hij zich vele jaren op buitengewone wijze ingezet als vrijwillig medewerker voor de ontwikkeling van het Tegelmuseum in Otterlo en het behoud van de tegels als Nederlands erfgoed. Hij was in 1989 initiatiefnemer en twintig jaar voorzitter van bewonersvereniging De Kerkakkers in Ede.

Arend Verhoeff, 71 jaar, Bennekom

Was directeur van een houtimportbedrijf. Sinds 2010 is hij fieldmanager voor de vereniging Nederpal. Daarnaast is hij 31 jaar vrijwilliger voor de Koninklijke Nederlandse Hockeybond onder meer als bondsscheidsrechter en als voorzitter van diverse commissies. Zeven jaar is hij bestuurslid van Stichting De Vlegeldag en daarvoor was hij zeven jaar actief betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Koninginnedag in Bennekom.

Alie van de Wetering-de Olde, 75 jaar, Ede

Is ruim 37 jaar actief als vrijwilliger. Ruim dertien jaar was ze leidinggevende bij de wekelijkse bijeenkomsten 'kreatief" in kerkelijk centrum De Ark in Ede. Jaarlijks werd er vanuit de diaconie een vakantieweek georganiseerd voor gehandicapten en 24 keer was zij tijdens deze intensieve week als vrijwilliger aanwezig. Jaren heeft zij namens de Hervormde Gemeente Ede bezoekerswerk gedaan bij De Gelderhorst, centrum voor oudere doven. Vanaf 1988 verricht zij intensief mantelzorg aan een eenzame weduwe.

Guus Wichards, 75 jaar, Wekerom en Coby Wichards-van Maanen, 73 jaar, Wekerom

Verrichten al ruim veertig jaar vrijwillige activiteiten bij de afdeling Geestelijke Verzorging van 's Heeren Loo. Op locatie de Hartenberg in Wekerom was Guus Wichards tot zijn pensioen beheerder van het kerkgebouw en Coby Wichards was tot haar pensioen medewerker in de kledingwinkel. Het echtpaar is behulpzaam geweest bij vele activiteiten zoals de kerkdiensten en de zangavond Oud & Vertrouwd. De Guus Wichards is vrijwilliger bij De vuurtoren in Ede, een soos voor mensen met een beperking. Het echtpaar maakt al lang deel uit van het leven van de cliënten van de Hartenberg, voor wie zij van grote betekenis zijn.

Albert Wissink, 61 jaar, Ede en Dorethe Wissink-Berentsen, 56 jaar, Ede

Zetten zich al lange tijd in voor zangonderwijs bij Koorschool Midden-Gelderland. Deze is in 1999 door het echtpaar opgericht en is een zang- en kooropleiding voor jongeren van vier tot en met 23 jaar. Sinds 2009 is het Vrouwen Kleinkoor Orpheus, dat in 1987 is opgericht, een onderdeel van de koorschool. Albert Wissink is dirigent en artistiek leider en Dorethe Wissink zorgt als vrijwilliger al jaren voor de randvoorwaarden. Het huis van echtpaar Wissink is het hart van de koorschool, waar zij beiden enorm veel tijd en energie aan besteden. Daarnaast is Guus Wissink initiatiefnemer en organisator van het Kunstkabinet in Ede.