• Ted Walker

'Nederland moet gezonder worden'

EDE Nederland moet gezonder worden met als doel dat we minder snel (chronisch) ziek zijn, de kosten van zorg in ons land dalen en dat het maken van gezonde keuzes voor komende generaties de normaalste zaak van de wereld is. Dat is in het kort wat staatssecretaris Blokhuis beoogt met het zogenoemde Preventieakkoord dat hij vorige week met meer dan 70 partijen tekende. Ook wethouder Leon Meijer is daar bij betrokken.

Ted Walker

Roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht zijn de thema's waar het akkoord zich op toespitst. Door de krachten te bundelen willen de deelnemende partijen meer specifiek bereiken dat er in 2040 een rookvrije generatie is ontstaan, dat jongeren en zwangere vrouwen geen alcohol drinken doordat een ieder veel bewuster is van het feit dat de gezondheidsrisico's die betrekking hebben op het gebruik van alcohol net zo sterk zijn als die van het roken en dat het aantal mensen met overgewicht daalt.

WETHOUDER MEIJER Als voorbereiding op het akkoord spraken de diverse partijen de afgelopen maanden met elkaar aan zogenoemde 'preventietafels'. De Edese wethouder Leon Meijer werd gevraagd om de tafel voor te zitten waar werd gesproken over problematisch alcoholgebruik. Aan die tafel werd onder andere besloten dat al het alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar en door vrouwen tijdens een zwangerschap in het akkoord als problematisch betiteld wordt.

BEWUST MAKEN Meijer ziet ook volop mogelijkheden voor de toepassing van het Preventieakkoord op lokaal gebied. ,,De belangrijkste taak die er ligt, is het bewust maken van mensen. Kijk bijvoorbeeld naar roken. Er is een generatie geweest die het heel normaal vond om in huis te roken waar de kinderen bij waren. Naarmate er meer bekend werd over roken en de risico's op gezondheidsschade, werden er meer bewuste keuzes gemaakt. Op die manier willen we inwoners ook bewust maken van andere gewoonten die helemaal niet zo normaal zijn'', zegt de wethouder.

VERANDEREN Om de gewoonte van het gebruik van alcohol terug te dringen, zul je zaken die nu met elkaar verbonden zijn, uit elkaar moeten halen, zo vindt wethouder Meijer. Als voorbeeld noemt hij daarbij de alom bekende 'derde helft'. Maar ook het onthalen van grote, Olympische sporters in een huis dat gesponsord wordt door een groot biermerk. Alcohol heeft de status van knus en gezellig gekregen en is verweven met het (sociale) leven. De bierbrouwers maar ook de tabaksindustrie hebben jarenlang vrije speelruimte gekregen om hun waar in ons onderbewuste te laten nestelen en broeden.

,,Juist dat moet veranderen. Dat doen we onder andere door die signalen weg te halen of af te schermen, zoals het verwijderen van reclame voor alcohol op amateursportparken. Maar ook door bijvoorbeeld geen bier meer in de kantine te schenken bij jeugdwedstrijden. Allemaal kleine stapjes om het gevoel dat alcohol er nu eenmaal bij hoort, te ontweven en mensen bewust te maken van de gezondheidsrisico's'', aldus wethouder Leon Meijer.

Meer weten over het Preventieakkoord? Kijk op www.rijksoverheid.nl.