• Mathilde van Ravensberg

Natuur Binnenveld 'in trek'

EDE Een stoeltje neerzetten in je eigen natuurgebiedje; dat zal niet lukken in de drassige Binnenveldse Hooilanden. De koop van een 'eigen' lapje van duizend vierkante meter is symbolisch. Met een unieke crowdfundingsactie hoopt Stichting Mooi Binnenveld meer mensen te betrekken bij de realisatie van nieuwe natuur.

Mathilde van Ravensberg

Een deel van het Binnenveld, het groene hart tussen Ede, Wageningen en Veenendaal, gaat in het najaar van 2018 op de schop. Herstel van de authentieke hooilanden in een gebiedje langs De Grift, grofweg tussen de Kooiweg en de Veensteeg, is het doel. In deze schrale natuurgebieden krijgen dotterbloemen, blauw grassoorten en trilveen een kans. ,,Zie je het voor je straks: een grote bloemenzee vanaf hier", wijst Rob Janmaat, van Stichting Mooi Binnenveld, staande bij het picknickbankje aan de Werftweg.

Provincie Gelderland en het Waterschap betalen de herinrichting, maar het eigendom van het gebied komt in andere handen. Stichting Mooi Binnenveld wil vijftig hectare van de totale 280 hectare natuurontwikkelingsgebied kopen. De provincie Gelderland kondigde in 2014 verkoop van natuurgrond aan.

,,Toen we hoorden dat een groep boeren een deel wilde kopen, dachten wij van Mooi Wageningen, dat willen wij ook. Lokale betrokkenheid bij natuurbeheer biedt veel voordelen. Mensen zullen zich eerder sterk maken voor wat zij als 'hun gebied' zien."

DUIT IN ZAKJE De vijftig hectare kost zo'n 400.000 euro. Niet een bedrag dat de pas opgerichte stichting Mooi Binnenveld zo in het laatje heeft liggen. In 2017 is een crowdfundingsactie gestart. De animo onder Edese en Wageningse natuurliefhebbers, waaronder enkele wetenschappers van de Wageningen Universiteit is groot. Inmiddels is er al voor 147 certificaten van duizend euro ingetekend.

De gemeente Wageningen doet daarbij een mooie duit in het zakje: bij ieder certificaat gekocht door een inwoner van Wageningen legt de gemeente 500 euro bij. Ede heeft nog niets toegezegd. ,,Het zou mooi zijn als de gemeente Ede wil bijdragen aan bijvoorbeeld educatiedoelen", hoopt Janmaat.

KWELSTROOM Recreanten gaan vanaf nieuwe fiets- en wandelpaden, naar verwachting in 2021, genieten van wat in wezen oude natuur is. Janmaat legt uit: ,,Tot de intensivering van de landbouw in de jaren vijftig van de vorige eeuw was het Binnenveld een kletsnat gebied waar moerasminnende flora vrij spel had. Doordat water van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug hier stroomt in een zogeheten kwelstroom, is de waterstand van nature hoog. Voor agrarisch gebruik van de grond zijn veel sloten gegraven die afwateren naar de Grift. Een aantal sloten wordt straks dichtgegooid en een oud veenriviertje weer hersteld. Het gebied heeft een bijzondere waterkwaliteit waardoor er straks ook bijzondere vegetatie is te verwachten. Allerlei soorten orchideeën, maar ook unieke grassoorten. Het Binnenveld heeft nu al het grootste aaneengesloten blauwgrasland van Nederland."