• CDA Nunspeet

Nationaal Park: 'provinciale wolvenplan is nutteloos'

EDE ,,Het Nationale Park De Hoge Veluwe acht het provinciale wolvenplan nutteloos", zo meldt de stichting in een statement naar aanleiding van het wolvenplan dat op donderdag 24 januari 2019 bekend werd. In het wolvenplan van de provincie wordt volgens de stichting de indruk gewekt dat schapenhouders na een wolvenaanval hun schade vergoed krijgen, ,,maar het is maar de vraag of dat op de langere termijn het geval zal zijn".

Deze twijfel is gebaseerd op het feit dat herten- en ganzenschades volgens de stichting nu al grotendeels of in zijn geheel op de boeren worden verhaald. ,,Ook het idee dat wolven geweerd kunnen worden met hekken is onrealistisch". Bovendien gaat het plan volgens het statement voorbij aan de beheersdoelen die in de Natura-2000 gebieden zijn vastgelegd. ,,Dat kan vervelende gevolgen krijgen voor de flora en fauna, maar ook in juridische zin". De stichting pleit ervoor om het wolvenplan aan te passen in die zin dat gecontroleerd beheer -vangen of afschieten- mogelijk wordt gemaakt in het geval dat niet alleen mensen door wolven worden bedreigd, maar ook vee, wilde faunasoorten en meer algemene natuurdoelen.