• Van links naar rechts Xander van Soelen Twan Spierings en Stephan Beumer.

    Lotte Nap

In najaar duidelijkheid voor Astrant

EDE Voor jongerencentrum Astrant blijft het nog eventjes onduidelijk wat de toekomst gaat brengen. Omdat de kosten voor het geluiddicht maken van het gebouw Kuiperplein 31 voor een poppodium tegenvallen, kijkt de Edese gemeenteraad nog een keer naar alternatieven voor Astrant in het centrum van Ede. In het najaar neemt de gemeenteraad over de toekomst van Kuiperplein 31 een beslissing.

Jan de Boer

De gemeenteraad gaf opdracht om, in het zoekgebied van het centrum, te zoeken naar mogelijke huisvesting voor Astrant. Het gebouw Kuiperplein 31 is ongeschikt zijn voor alle activiteiten die daar worden georganiseerd. Astrant dacht uit de voeten te kunnen in het pand Kuiperplein 31, maar werd ermee geconfronteerd dat het gebouw te gehorig is. Er werden twee geluidsmetingen uitgevoerd, waaruit bleek dat de belasting van het geluid in het huidige gebouw te hoog is.

VEEL VRAGEN In het centrum van Ede werden tien locaties bekeken, uiteindelijk bleek alleen Kuiperplein 31 geschikt te zijn om daar de activiteiten van Astrant te organiseren. Gemeenteraadsleden hadden naar aanleiding van de presentatie van het haalbaarheidsonderzoek over de bezigheden van Astrant in het pand Kuiperplein 31 veel vragen. De vraag of de raad überhaupt miljoenen over heeft om aan de wensen van Astrant te willen voldoen kwam niet aan de orde.

Wel werd er gevraagd of er was gekeken naar de mogelijkheid om Astrant onder te brengen in Cultura en of samenwerking tussen de plaatselijke horeca en Astrant mogelijk is. Er was ook aandacht voor samenwerking met popschool Nova, maar dat bleek met alle goede bedoelingen niet mogelijk. Ook werd gevraagd wat de inkomstenbron van Astrant is.

Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat er - als de gemeente Ede daartoe bereid is - allerlei voorzieningen in het gebouw moeten worden gedaan. In het onderzoek staan vier scenario's of te wel beperkte ingrepen in het huidige pand. Verbouwplan huidige pand 2017 wordt geactualiseerd, nieuwbouw zonder kleine zaal en nieuwbouw met kleine zaal.

MILJOENEN Nieuwbouw lijkt in de miljoenen te zullen lopen. Voor Stephan Beumer van Astrant is nieuwbouw wel het meest ideale scenario. ,,Dan kunnen wij doen waarvoor wij de opdracht hebben gekregen en waaraan behoefte is in Ede. Anders worden wij beperkt in onze mogelijkheden." Astrant is in het leven geroepen voor de talentontwikkeling van Edese jongeren tussen de 15 en 26 jaar. Astrant is een groot succes, maar moet vaak op de rem trappen, omdat niet alles kan in het gebouw Kuiperplein.

VEILIG EN VERTROUWD Op dit moment moet Astrant vaak nee verkopen, omdat er te veel ideeën zijn vanuit de samenleving. Als er niets gebeurd wordt het centrum enorm beperkt in de mogelijkheden. Astrant zit op de huidige locatie aan het plafond van de mogelijkheden. Jaap Boot, voorzitter van Astrant, roemt de burgerparticipatie bij het jongerencentrum. ,,Het is door Edenaren en voor Edenaren. Een veilige en vertrouwde plek in het hart van de samenleving met een centrale ligging."