• Pauw Media

Muur van Mussert weer op de kaart

EDE D66 pleitte donderdag voor behoud van de Muur van Mussert, gesitueerd op campingterrein De Goudsberg in de bossen van Lunteren. Wethouder Johan Weijland reageerde niet afwijzend en wil in overleg met de eigenaar.

 

De bestuurder verklaarde dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed juist begin dit jaar nog positief had gereageerd op het behoud van het beoogde monument uit de Tweede Wereldoorlog. ,,Dat is toen toch door de overheid weersproken en ik heb sterk het vermoeden dat dit met de verkiezingen te maken had, die toen nog voor de deur stonden", aldus Weijland tijdens de behandeling van de lokale Erfgoedverordening 2017.

Het bouwwerk is in verval geraakt en vormde in de jaren veertig het decor van de hagespraken van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB). Hier kwamen zeven keer tot aan de oorlog duizenden mensen uit het hele land samen, om te luisteren naar de pro-Duitse toespraken van Mussert en consorten.

D66-raadslid Stephan Neijenhuis brak een lans voor behoud van de Muur. ,,Als je nu het verhaal vertelt over de Tweede Wereldoorlog, vertel dan niet alleen over de Soldaat van Oranje, maar laat ook de donkere kanten zien. Zeker in onze tijd waar je antisemitisme ziet toenemen, zijn we hier voorstander van", aldus Neijenhuis.Het raadslid pleit voor toevoeging van een educatief programma bij de Muur. ,,Het Centrum voor Israël is nu ook voor behoud van de Muur. We zien graag dat de gemeente in samenspraak met betrokkenen het voortouw neemt, nu de Rijksdienst de zaak op lange baan schoof."

Wethouder Weijland liet weten dat de casus hem bijzonder bezighoudt, maar dat hij ervoor pleit om over de gevoelige kwestie  een landelijk discussie te voeren. ,,De Niod heeft erkend dat het een belangrijk monument is. Aandacht lijkt me van groot belang, zodat er iets mee gebeurt, maar telkens heeft de overheid in al die jaren de beslissing voor zich uit geschoven. Dat de Muur op particulier terrein ligt, maakt het extra moeilijk. Het is immers van de weg af niet te zien."

Weijland wees erop dat de eigenaar van de camping een grote stem in het geheel zal hebben. ,,De gemeente zal in overleg moeten treden en er iets tegenover moeten stellen. We moeten zelf verantwoordelijkheid nemen. Hoe kunnen we hier een winwinsituatie bereiken in samenhang met de omgeving? Ik zou het op prijs stellen als de gemeenteraad me ondersteunt."

De wethouder vroeg zich af of de muur als 'bedenkteken' kan worden getypeerd, inplaats van gedenkteken. ,,Het is een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van ons land die we ook moeten behouden. Tegelijk loop je het gevaar dat zo'n muur een heldenstatus krijgt en dat moeten we natuurlijk vermijden."