• Mevrouw Nendissa, 94-jarige Lunterse van de eerste generatie.

    Freek Wolff
  • Freek Wolff
  • Freek Wolff
  • Freek Wolff
  • Het monument, de burgemeester en Molukkers van diverse generaties in de Dorpsstraat.

    Freek Wolff
  • fr

Moluks monument onthuld in Lunteren

LUNTEREN Leden van vier generaties uit de familie Huliselan onthulden zaterdag, samen met burgemeester René Verhulst, het Moluks monument in de Dorpsstraat in Lunteren.

Freek Wolff

Na een herdenkingsplechtigheid in buurtcentrum Ina Ama waren er vele belangstellenden bij de onthulling van het monument ter gedachtenis van de komst van de Molukkers naar Lunteren. De namen van de eerste generatie staan in het voetstuk gegraveerd, de Molukkers die in 1951 eerst in De Biezen (bij Barneveld) en in De Bruynhorst in Ederveen neerstreken. In Lunteren werden de jaren erna 59 gezinnen in de staatsliedenbuurt gehuisvest.

VERBONDENHEID Op de sokkel is een kano te zien, waarin een peddelaar vaart in zeer woelig water (Di Tengah Ombak: Temidden van de golven). Kunstenaar Maurice den Boer vond het een uitdaging om het bronzen beeld te maken, nadat Jaïr met het concept was gekomen. ,,De golven waren heel moeilijk om te maken."

Verbondenheid blijft bewaard van generatie op generatie volgens de Molukse presentatrice. Ook Verhulst ging in op de onderlinge verbinding. ,,Het is een herinnering aan het spanningsveld tussen de Molukse en de Nederlandse samenleving, maar ook een symbool van respect en synergie. Verbinding met de Lunterse samenleving die op een goede manier ontstaan en gegroeid is.

GASTVRIJHEID De burgemeester memoreerde aan de goede herinneringen die hij heeft aan de gastvrijheid die Verhulst bij Molukse Nederlanders ervaarde. Als kind had hij naast een Moluks gezin met acht kinderen gewoond. ,,Ze hadden vier stapelbedden en ik at daar heel vaak mee, hele andere dingen dan boerenkool. Mijn moeder zei altijd: 'De kinderen kwamen op straat en jullie gingen meteen samen spelen'. Er was toen geen integratievraagstuk. Het is belangrijk om de ontmoeting te blijven zoeken. Dat kan via kunst en cultuur. Tegelijkertijd is het goed om de Molukse roots te koesteren, ook voor nieuwe generaties."

GELOOF Simon Pattinasarany van het Moluks Platform en voorzitter van Stichting Ana Upu wees op de opvoeding die de eerste generatie heeft doorgegeven, met saamhorigheid, gastvrijheid en warmte. ,,Het geloof was de levensbron die een belangrijke rol speelde in hun leven. We hebben de bittere jaren achter ons gelaten. De geschiedenis heeft ons over de zeeën met elkaar verbonden. We zitten nu samen in een boot en varen naar een gezamenlijke toekomst en een multiculturele samenleving."

Domina Scheltens uit Lunteren benadrukte de gastvrijheid, hartelijkheid, gelovige eerbied en het respect voor elkaar, aspecten die ze bij de Molukse gemeenschap had geleerd. ,,Je kunt altijd mee blijven eten en op de Oud Lunterse Dag zoek ik meteen naar de Molukse kraam, want daar hebben ze de lekkerste saté die er bestaat."

Na de officiële toespraken was er tijd voor een hapje en een drankje, plus feestelijke Molukse liederen, gespeeld door het Lunterse orkestje Staccato, een Moluks mannenkoor en een trio muzikanten. Deze vielen duidelijk zeer goed in smaak, want ook de voetjes gingen van de vloer.