• Gemeente Ede

Mogelijke doorbraak in het dossier van de Parklaan

EDE De voltallige Edese gemeenteraad lijkt in de vergadering van donderdag 31 januari akkoord te gaan met het compromis dat werd gesloten met de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME), de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) en omwonenden, die bezwaar aantekenden tegen het bestemmingsplan van de Parklaan. De raad was blij met de doorbraak in het lastige dossier van de Parklaan. ,,Niets doen zou een vertraging van minimaal drie jaar betekenen," aldus wethouder Peter de Pater.

De nieuwe woonwijken in Ede-Oost krijgen door het compromis een goede infrastructuur, terwijl er op het zuidelijk deel van de Parklaan meer ruimte komt voor bomen, een groene tussenberm en behoud van het open, cultuurhistorisch landschap. De bezwaren tegen het bestemmingsplan worden ingetrokken.

MAXIMUMSNELHEID De aanpassingen voor de Parklaan zijn vooral gedaan in het zuidelijk deel van de Parklaan (tussen de Enkalaan en de A12). Dit gedeelte krijgt geen 2x2 rijstroken, maar 2x1 stroken. De maximumsnelheid daar wordt verlaagd van 80 naar 50 kilometer per uur. In plaats van kruispunten met verkeerslichten, komen er rotondes bij de Enkalaan en de Zandlaan.

GROENCOMPENSATIE Er zijn afspraken gemaakt over de groencompensatie en een goede landschappelijke inpassing van de Parklaan. Ook zijn partijen overeengekomen om duurzame mobiliteit in Ede actief te bevorderen. In plaats van vijfhonderd bomen zullen er nu slechts honderd bomen worden gekapt.

ROBUUST Wethouder De Pater was tevreden over het groene licht van de gemeenteraad. ,,Hiermee werken we aan de bereikbaarheid van Ede. De grote winst is dat onze nieuwe wijken in het oosten van Ede, maar ook het nieuwe station Ede-Wageningen en het World Food Center een goede infrastructuur krijgen: robuust, verkeersveilig en gericht op doorstroming. Robuust betekent een weg die het verkeer tot 2030 goed kan opvangen. De praktijk kan anders uitwijzen. Als dat zo is gaan we in overleg met onze partners met wie we nu een overeenkomst sluiten. We investeren om de verkeerspiek in Ede tegen te gaan."