• Archief BDUmedia

Mogelijk half miljoen voor Edese Simon Stevinkazerne

EDE Als het aan het dagelijks bestuur van de provincie ligt, krijgt de Simon Stevinkazerne in Ede een half miljoen euro. Dit geld komt uit het Gelderse programma SteenGoed Benutten, een programma om ruimtelijke kwaliteit te bevorderen.

Met het programma wil de provincie leegstand en ongebreideld bouwen tegen gaan en herbestemming en transformatie van vastgoed te bevorderen. In totaal is er een verdeelvoorstel gedaan van 6.902.425 euro, verdeeld over verschillende gemeentes in Gelderland.

In alle gevallen gaat het om binnenstedelijke locaties, bijvoorbeeld de herstructurering van verouderde wijken, de transformatie van oude bedrijventerreinen en monumentale panden of het versterken van de leefbaarheid in een kleine kern. ,,Belangrijke voorwaarde voor toekenning is dat er altijd sprake is van committent en cofinanciering van andere partijen, en dat de projecten kunnen beginnen in 2016 en 2017'', aldus gedeputeerde Josan Meijers.

De Statencommissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied en Wonen bespreekt het verdeelvoorstel op 11 mei, waarna de Provinciale Staten er op 25 mei over besluiten.