• Henk Merjenburgh

Minister: 'niet meer dan 45.000 vliegbewegingen op Lelystad'

EDE Lelystad Airport krijgt niet meer dan 45.000 vliegbewegingen per jaar. Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) heeft die toezegging woensdag nog maar eens gedaan in de Tweede Kamer, naar aanleiding van onduidelijkheid die ze min of meer zelf had gecreëerd.

Danny van Zeggelaar

SP-Kamerlid Sem Laçin vroeg de minister om opheldering vanwege een artikel in NRC Handelsblad van anderhalve week geleden. Daarin meldde Leon Adegeest van actiegroep Hoog Overijssel dat het ministerie rekening houdt met maximaal 60.000 vluchten per jaar voor Lelystad. En dus niet maximaal 45.000, zoals eerder werd gepresenteerd. Dat zou komen doordat de ambtenaren op het ministerie bij hun berekeningen, rekening hielden met 'stillere vliegtuigen'.

Even later kwam er nog meer verwarring, door een andere brief aan de Tweede Kamer, die op verzoek van GroenLinks-Kamerlid Kröger werd gestuurd. In die brief schreef Van Nieuwenhuizen dat er tot de herindeling van het luchtruim (in 2023, red.) ruimte is voor maximaal 10.000 vliegbewegingen en daarna, "als plafond op de lange termijn" is er sprake van een "maximale gebruiksruimte gebaseerd op 45.000 vliegbewegingen." Daarmee hield de minister de optie open om toch meer vluchten toe te staan op de luchthaven. De 65.000 vluchten die genoemd werden in NRC noemde ze een "theoretische rekenexercitie".

Voor Tweede Kamerlid Sem Laçin was die onduidelijkheid reden om de minister toch eens te vragen hoe het nou zit met die vliegbewegingen. Via een motie riep hij de minister op het aantal vluchten toch te maximaliseren op 45.000. "Die motie kan ik overnemen", zei Van Nieuwenhuizen. Later komt ze nog met een uitgebreide brief aan de Kamer, waarin ze precies aangeeft hoe het precies zit met het aantal vliegbewegingen van en naar Lelystad Airport. In de eerste jaren gaat het overigens om maximaal 10.000 vliegbewegingen, omdat eerst het luchtruim opnieuw moet worden ingedeeld. Dat gebeurt naar verwachting in 2023.

Waarschijnlijk neemt de minister later deze maand nog een definitief besluit over Lelystad Airport. Dan wordt ook duidelijk hoe de vliegroutes boven het grondgebied van de gemeente Ede gaan lopen. Volgens de meest recent kaarten uit december, gaan er twee vliegroutes lopen over Ede, beiden op 2700 meter hoogte. Beide routes lopen tussen Ede en Bennekom door. Het gaat om een inkomende route en een uitgaande route. De uitgaande route, met de vliegtuigen die vertrekken, gaat op die 2700 meter hoogte via Hoenderloo naar Apeldoorn en gaat bij Wezep door naar 1800 meter.

De route voor vliegtuigen die aankomen op Lelystad Airport komt eveneens op 2700 meter hoogte het grondgebied van de gemeente Ede binnen, maar die route loopt via het Overijsselse Raalte en stijgt vanaf daar door van 1800 meter naar 2700 meter bij Deventer. Pas bij Waalwijk stijgen de vliegtuigen door, naar 3300 meter. De luchtverkeersleiding zegt dat dat nodig is vanwege de routes van Schiphol en de militair vliegtuigen.

Volgens de gemeente Ede bevestigt de discussie van afgelopen weken dat herindeling van het luchtruim eerst moet gebeuren. ,,De nieuwste discussiepunten over het aantal vluchten, maar ook recenter nog: de capaciteit van de (militaire) luchtverkeersleiding, bevestigt voor de gemeente Ede dat eerst een herindeling van het luchtruim nodig is, voordat vliegveld Lelystad kan opengaan", zegt woordvoerder Pepijn Boekhorst. ,,Er kan pas veilig en zonder geluid- en milieuoverlast gevlogen worden als het luchtruim anders is ingedeeld, waardoor vliegtuigen hoog over Ede gaan. Zodra het besluit van de minister bekend is, zullen wij samen met regiogemeenten en provincie Gelderland, de leden van de Tweede Kamer opnieuw benaderen met ons standpunt."