'Minister Blok zet aap op schouders gemeenten'

EDE De G32, een landelijk netwerk van 37 (middel)grote gemeenten waarbij ook Ede is aangesloten, heeft grote bezwaren tegen het schrappen van de automatische voorrang voor statushouders uit de huisvestingswet. Met deze wetswijziging kunnen gemeenten in de toekomst zelf bepalen of statushouders voorrang moeten krijgen op reguliere woningzoekenden. Daarmee komt de besluitvorming over het al dan niet toekennen van urgentie voor statushouders bij de gemeenteraad te liggen.

,,Gemeenten en corporaties zijn onder de landelijke regels heel goed in staat om samen afspraken te maken over het toekennen van woningen aan urgenten, waaronder statushouders. In goed overleg worden daarover afspraken gemaakt. Als je die besluitvorming op lokaal niveau legt, kan er in gemeente x een heel ander beleid gevoerd gaan worden dat in gemeente y. Dat is onwenselijk, voor zowel de statushouders als voor de reguliere woningzoekenden. De minister maakt met dit voorstel een politieke schijnbeweging; het biedt geen oplossing voor het probleem. Integendeel, er wordt 400 keer over gesproken in plaats van één keer. Een ook het maken van een regionale huisvestingsverordening wordt er niet makkelijker op. We hopen dat de Raad van State, aan wie de minister het voorstel nu heeft voorgelegd, dit bij haar afweging zal betrekken'', zegt Jop Fackeldey, voorzitter van de fysieke pijler van de G32 en wethouder Wonen in Lelystad.

Bovendien ontslaat het schrappen van de automatische voorrang uit de huisvestingwet gemeenten niet van hun taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders. Jop Fackeldey: ,,Elke gemeente heeft voor het eerste halfjaar van 2016 een vaste taakstelling en de prognoses voor de tweede helft van dit jaar zijn inmiddels ook al afgegeven. Aan die taakstelling zullen we moeten voldoen. Dus, ook als de minister de invulling daarvan op lokaal niveau legt, moeten gemeenten ervoor zorgen dat de aan hen toegewezen statushouders gehuisvest worden."