Minder bouwkavels Onderlangs in Otterlo

OTTERLO ,,We willen weer luiers aan de waslijn zien", had wethouder Willemien Vreugdenhil opgevangen. ,,Jonge Otterloërs willen graag in hun dorp blijven wonen." Daarom wil het college van B&W veertig á zestig huizen bouwen aan de Weversteeg. De geplande vijftien kavels aan Onderlangs wil zij verlagen naar tien stuks.

Freek Wolff

 

Unaniem gaat de voorkeur voor de plek van een nieuwe multifunctionele accommodatie met sportzaal en dorpshuis uit naar de zuidwestelijke hoek van de Weversteeg. De huidige ruimte komt hierdoor vrij voor herontwikkeling, maar planvorming is hier nog niet aan de orde.

Het nieuwbouwplan is het gevolg van de verhuizing van SV Otterlo naar het nieuwe sportpark Kastanjebos. In mei 2016 besprak de gemeente de plannen met de bewoners van Otterlo, met inspraakmogelijkheden. Daarom wordt het nu deels aangepast.

NATUURLIJKE INVULLING Zo was het oorspronkelijke plan om aan Onderlangs ruimte te geven aan vijftien ruime kavels. ,,Hier kwam weerstand tegen", legt Evert Groeneveld als voorzitter van Otterlo's Belang uit. ,,De groep Natuurlijk Otterlo ziet liever een natuurlijke invulling op deze plek. Daarom is er een enquete gehouden onder leden van onze vereniging (die representatief is voor het hele dorp), waaruit bleek dat 55 procent toch vóór nieuwbouw is op deze locatie."

Nu zal de gemeente dus toch rekening houden met de wens en reduceert zij de hoeveelheid kavels met vijf stuks, ,,voor meer landelijke inpassing". Denkbaar is dat er aan Onderlangs daarom ook meer openbaar groen zal komen.

Aan de Weversteeg komt een mix aan soorten woningen, waar zeker ook goedkope huizen zullen verrijzen, verzekert de wethouder. Ze is blij dat ze merkte dat een groot deel van de Otterloërs zich ook in wil spannen om vluchtelingen in het dorp op te vangen. Er zullen zo'n tien gezinnen uit het buitenland in Otterlo komen wonen. De gemeenteraad moet zich nog buigen over het aangepaste voorstel. Start van de bouw is waarschijnlijk eind 2017.